Haziran 2023 Meclis Gündemi

Haziran 2023 Meclis Gündemi

GÜNDEM:
I BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ
GÖRÜŞÜLMESİ
1İlçemizde bulunan sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılabilecek çalışmalar konusunun
görüşülmesi
2 İklim değişikliğine bağlı olarak ilçemizde yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda yapılabilecek
çalışmalar ile ilgili konunun görüşülmesi
3Belediyemiz 2023 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri arasında aktarma yapılması konusunun
görüşülmesi