Haziran 2023 Meclis Kararları

Haziran 2023 Meclis Kararları

Belediye Meclisimiz 06.06.2023 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Madde:1 İlçemizde bulunan sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılabilecek çalışmalar (Karar No:57

 

İlçemizde bulunan sokak hayvanları ile ilgili yapılabilecek çalışmalar konulu gündemin meclis Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilmesine ve komisyon raporunu tamamladıktan sonra yeniden görüşülmesine  meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde: 2 İklim değişikliğine bağlı olarak ilçemizde yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda yapılabilecek çalışmalar (Karar No:58)

 

İklim değişikliğine bağlı olarak ilçemizde yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda yapılabilecek çalışmalar  konulu gündemin meclis Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilmesine ve komisyon raporunu tamamladıktan sonra yeniden görüşülmesine  meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR  VERİLDİ.

 

Madde:3 Belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri arasında aktarma yapılması (Karar No:59)

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinin, ödeneği yetersiz bölümlerine toplam 4.000.000,00 TL aktarma yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:4 Gün tespiti(Karar No:60) Bir sonraki meclis toplantısının 04.07.2023 Salı günü saat 10:00’ da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.