Nisan 2022 Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları

Nisan 2022 Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları

                                                                          

     T.C.

    DATÇA BELEDİYESİ

    19.04.2022 TARİHLİ  1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri arasında aktarma yapılması (Karar No:36)

 

Belediyemiz bütçesinin   yetersiz olan bölümlerine;

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne 400.000,00-TL

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri bölümüne 200.000,00-TL

46 48 07 25 08 3 0 00 5 03 06 Temsil ve Tanıtım Giderleri bölümünden yukarıda bütçenin yetersiz olan bölümlerine toplam 600.000,00-TL aktarma yapılmasına;

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları bölümüne 2.500,000,00 TL

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 07 Menkul Mal Gayri maddi Alım Bakım ve Onarım giderleri bölümüne 300.000,00-TL

46 48 07 33 01 3 9 00  5 03 05  Hizmet Alımları bölümüne  1.000.000,00-TL olmak üzere,

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri bölümünden yukarıda bütçenin yetersiz olan bölümlerine toplam 3.800.000,00-TL aktarma yapılamasına;

46 48 07 05 01 3 9 00 5 06 01 Mamul Mal Alımları bölümüne 1.300.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 01 Mamul Mal Alımları bölümünden 1.300.000,00-TL. aktarma yapılmasına;

               

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplamda 5.700.000,00.-TL (Beşmilyonyediyüzbin) aktarma yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Mazeretli üye (Karar No:37) 

 

Meclis Üyelerinden Şinasi Tugay ESER, Haluk  LAÇİN ve Serdar ÖREN’ in mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.