Mayıs 2022 Meclis gündemi

Mayıs 2022 Meclis gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.05.2022 Cuma günü saat:10:00 da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

  1. ­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
  2. ­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

  1. ­İskele Mahallesi 487 ada 15 parselin kamulaştırma talebi  ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Yaka Mahallesi Palamut bükü Mevkii 164 ada 18 parselin kıyı kanununca kısmi yapılaşma kararının alınması konusunun görüşülmesi.
  3. ­2021 yılı kesin hesabı konusunun görüşülmesi.
  4. ­İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdası konusunun görüşülmesi.
  5. ­2022 yılı atık kabul tesisi ücret tarifesi konusunun görüşülmesi
  6. ­ Gelir tariflerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.