Mayıs 2021 Meclis Gündemi

Mayıs 2021 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18.05.2021 Salı günü saat:10:30 da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM

1-Belediyemize ait Mesudiye Mahallesi 128 ada 82 parsel’ in satışı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi

2-İskele Mahallesi 559 ada 7 parsel’ in kamulaştırması ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi

3-Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi

4-Mesudiye Mahallesi Nergizli mevkii 275 ada 5 parselde kayıtlı belediyemize ait 45,50 m2 kuyu niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi

5.Datça ilçesi kırsal mahalle veya yerleşik alan tespiti ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi

6.2020 yılı kesin hesap konusunun görüşülmesi

7.Atık kabul tesisi ücret tarifesi konusunun görüşülmesi