Kızlan Tarla İhaleleri

Kızlan Tarla İhaleleri

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarlalar, “Ziraat ve Tarım” amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile yapılacak olup, aşağıda yazılı ihale ilanı ve şartnamesini belediyemiz internet sitesinde yayımlanarak ilan tutanağının ihale gününden önce müdürlüğümüze gönderilmesi için gereğini arz ederim.

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarla vasfındaki taşınmazlar, ziraat ve tarım amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 11 Mayıs 2022 Salı günü saat 14:30’ dan itibaren 10 dakika aralıklarla Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır

3– Kiraya verilecek olan tarlanın mevkii, yüzölçümü, bir (1) yıllık muhammen kira bedeli, 3 (üç) geçici teminatı ve ihale saati aşağıda sıralanmıştır.

Mahallesi/Mevkii               Ada/Parsel / Yüzölçümü / Muhammen Bedel / Geçici Teminat / Saat

Kızlan /Kızlanaltı         0 / 559             21480,00 m2        ₺5,370,00        ₺484,00                       14:30

Kızlan /Küçük Karataş 0 / 766             9940,00 m     ₺2,485,00        ₺224,00                       14:40

Kızlan /Kızlanaltı         0 / 1177           10080,00 m2       ₺2,520,00        ₺227,00                       14:50

Kızlan /Büydüz             0 / 4411           4842,50 m2            ₺1,210,00        ₺109,00                       15:00

Kızlan /Kıralan             0 / 332             3540,00 m2            ₺885,00                       ₺80,00             15:10

Kızlan /Tirenket           0 / 1991           5100,00 m2            ₺1,275,00        ₺115,00                       15:20

Kızlan /Nasıf Kuyusu   0 / 4220           5076,65 m2            ₺1,270,00        ₺115,00                       15:30

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 1.Böl. 19728,86 m2        ₺4,932,00        ₺445,00                       15:40

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 2.Böl. 14835,03 m2        ₺3,708,00        ₺334,00                       15:50

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 3.Böl. 14783,59 m2       ₺3,695,00        ₺333,00                       16:00

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 4.Böl. 14762,53 m2      ₺3,690,00        ₺333,00                       16:10

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 5.Böl. 14344,78 m2       ₺3,586,00        ₺323,00                       16:20

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 6.Böl. 14552,27 m    ₺3,638,00        ₺328,00                       16:30

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 7.Böl. 15003,60 m2       ₺3,750,00         ₺338,00                       16:40

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 8.Böl. 14714,82 m2        ₺3,678,00         ₺332,00                       16:50        

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 9.Böl. 14755,06 m2     ₺3,688,00         ₺332,00                       17:00

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 10.Böl.           14793,18 m2      ₺3,698,00         ₺333,00                       17:10

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 11.Böl.           14809,37 m2      ₺3,702,00         ₺334,00                       17:20

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ile Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan Mahallesi’ nde ikamet ettiğini belirten, Mahalle Muhtarlığı’ndan alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 2. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilenler dahil)
 3. c) Gerçek ait banka “İban” numarası
 4. d) İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınacak, 2021 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı
 5. e) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 10 Mayıs 2022 Salı saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIZLAN MAHALLESİ MUHTELİF MEVKİİLERDE BULUNAN TARLALARIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz TARLA, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarlalar, “Ziraat ve Tarım” amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:30’ dan itibaren 10 dakika aralıklarla Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılan iştirakçilerin en az ₺250,00 (ikiyüzelli) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır

Madde 3: Kiralanacak olan tarlanın mevkii, yüzölçümü, bir (1) yıllık muhammen kira bedeli, 3 (üç) yıllık geçici teminatı ve ihale saati aşağıda sıralanmıştır.

Mahallesi/Mevkii        Ada/Parsel / Yüzölçümü / Muhammen Bedel / Geçici Teminat / Saat

Kızlan /Kızlanaltı         0 / 559             21480,00 m2        ₺5,370,00        ₺484,00                       14:30

Kızlan /Küçük Karataş 0 / 766             9940,00 m     ₺2,485,00        ₺224,00                       14:40

Kızlan /Kızlanaltı         0 / 1177           10080,00 m2       ₺2,520,00        ₺227,00                       14:50

Kızlan /Büydüz             0 / 4411           4842,50 m2            ₺1,210,00        ₺109,00                       15:00

Kızlan /Kıralan             0 / 332             3540,00 m2            ₺885,00                       ₺80,00             15:10

Kızlan /Tirenket           0 / 1991           5100,00 m2            ₺1,275,00        ₺115,00                       15:20

Kızlan /Nasıf Kuyusu   0 / 4220           5076,65 m2            ₺1,270,00        ₺115,00                       15:30

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 1.Böl. 19728,86 m2        ₺4,932,00        ₺445,00                       15:40

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 2.Böl. 14835,03 m2        ₺3,708,00        ₺334,00                       15:50

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 3.Böl. 14783,59 m2       ₺3,695,00        ₺333,00                       16:00

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 4.Böl. 14762,53 m2      ₺3,690,00        ₺333,00                       16:10

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 5.Böl. 14344,78 m2       ₺3,586,00        ₺323,00                       16:20

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 6.Böl. 14552,27 m    ₺3,638,00        ₺328,00                       16:30

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 7.Böl. 15003,60 m2       ₺3,750,00         ₺338,00                       16:40

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 8.Böl. 14714,82 m2        ₺3,678,00         ₺332,00                       16:50        

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 9.Böl. 14755,06 m2     ₺3,688,00         ₺332,00                       17:00

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 10.Böl.           14793,18 m2      ₺3,698,00         ₺333,00                       17:10

Kızlan /Meydanbaşı     0 / 2386 11.Böl.           14809,37 m2      ₺3,702,00         ₺334,00                       17:20

Madde 4: İhaleye, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel kişilikler ile

kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek

kişilerden;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan Mahallesi’nde ikamet ettiğini belirten, Mahalle Muhtarlığı’ndan alınmış ıslak imzalı ve onaylı yerleşim yeri bildiriminin aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname aslı,
 4. d) İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınacak, 2021 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
 6. g) Banka “İban” numarası

İhaleye katılacak iştirakçilerin, 4. Maddede istenen belgeler ile geçici teminat makbuzunu bir dosya halinde 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 16:30’ ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarını teslim etmeyen, teslim edip ihalede hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84)

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca eski kiracının, ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup takip eden yılların kira bedelleri o yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarında Belediye Encümenince artırılacaktır. Takip eden yıllara ait vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile ihale sonunda ihalenin bir başkası üzerine kalması halinde Geçici Teminat ihaleye kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye geri ödenecektir. İhale bedelinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarının ile kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz

Madde 11: Kiracı, tarlanın çevresine açık veya kapalı şekilde, inşaat (tuğla-demir-çimento), ahşap, demir, plastik vb malzemelerden yapacağı her türlü pergole, gölgelik ve eklentilerle ilgili Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yazılı izin almak zorundadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden izin alınmadan yapıldığı tespit edilen eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde izinli olarak yapılan kalıcı imalatlar yerinde kalacak olup yapılan imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 12: Kiracı, kiralanan ile çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, her türlü zabıta denetimlerinden, yerin çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralananın kullanılması sırasında etrafa kötü düzensiz ve pis görüntü verilmesi, hor kullanma sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır

Madde 13: Kiralananla ilgili olası muhtemel elektrik ve su aboneliklerini, kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, saat ve abone bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

Madde 14: Kiralananda kullanılan elektrik ve su masrafları ile vergi, resim ve bunun gibi harç veya giderlerden sözleşme sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 15: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 16: Kiracının vefat etmesi halinde, vefatından itibaren 3 (üç) ay içerisinde tüm varislerin muvafakati ile birisi adına aynı sözleşmenin devam ettireceklerine dair noter onaylı belge ile Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvuracak olup, idare tarafından uygun görülmesi takdirde muvafakat alan kişi adına yeni sözleşme düzenlenecektir. Aksi halde sözleşme fesih edilmiş sayılır

Madde 17: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşmede yer alan ikamet adresine yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen ikamet adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan ikamet adresine yapılacak olup, bu adres geçerli sayılacaktır.

Madde 18: Sözleşme ile ilgili yapılacak masraflar, harç, sözleşme gideri, damga vergisi ve karar pulu kiracıya aittir.

Madde 19: Bu şartname kapsamında, tarafların uyacağı ilke ve esaslar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkındaki Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre uygulanacak olup, taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi, kiralayan tarafından feshedilecektir.

Madde 20: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 21: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 22: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkeme ve İcra Dairesidir.

 

İş bu özel şartname 22 (yirmi iki) maddeden ibarettir.

 

BAŞKAN                                        ÜYE                                                ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Volkan KARACAOĞLU                     Esat AKKIN

 

 

 

 

 

TABİİ ÜYE                                     TABİİ ÜYE                           İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                         Hakan Tahsin UZUN                Şartnameyi Okudum

Kabul ve Tahaahhüt ediyorum