Temmuz 2023 Meclis Gündemi

Temmuz 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.07.2023 Salı  günü saat:10:00′ da

belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ

GÖRÜŞÜLMESİ

1­ Yol Harcamalarına katılım payı konusunun görüşülmesi