Ağustos 2021 Meclis Gündemi

Ağustos 2021 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 03.08.2021 Salı günü saat: 10 :00
da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
Bilgilerinize rica ederim.
GÜNDEM :
1 – Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi .
2 -Mahalli bilirkişi tespiti konusunun görüşülmesi.
3-2021 yılı bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi