Temmuz 2022 Meclis Kararları

Temmuz 2022 Meclis Kararları

Belediye Meclisimiz  05.07.2022 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

 

Madde:1 Gündem (Karar No:51

İlçemiz  İskele Mahallesi 65/1 sokak ve 69/1 sokak kesişiminde bulunan İmar Planında Otopark olarak belirlenmiş alanda belediyemizce ücretli otopark işletilmesi konusunun gündeme 6. madde olarak eklenmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:2 İskele Mahallesi 487 ada 15 parselin kamulaştırma talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Karar No:52)

 

 

İlçemiz İskele Mahallesi, Hisarmağara Mevkii, 487 ada 15 nolu parselin yapılan teknik incelemeler sonucunda Datça Kaymakamlığı  Milli Emlak Şefliği ile görüş birliğine varılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:3 İskele Mahallesi Spor Alanı ve Seyir Terasının bulunduğu yaklaşık 8 hektarlık bölgenin 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesi kapsamında 5 yıllık İmar
programına ilave edilmesi
konusunun  görüşülmesi.(Karar No:53)

 

 

İlçemiz İskele Mahallesi Spor Alanı ve Seyir Terasının bulunduğu yaklaşık 8 hektarlık bölgenin 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesi kapsamında 5 yıllık İmar
programına ilave edilmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:4 Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 5 derecelik 1 adet memur kadrosunun iptal edilerek 5 derecelik 1 adet Eğitmen kadrosunun ihdası  konusunun  görüşülmesi.(Karar No:54)

 

Belediyemizde boş bulunan GİH sınıfından 5 derecelik 1 adet Memur kadrosunun iptal edilerek, GİH sınıfından 5 derecelik 1 adet Eğitmen Kadrosunun ihdasına, Norm kadro Yönetmeliğinin 11’inci maddesi uyarınca güncellenmesine ve boş kadro değişiklik cetvelinin hazırlanmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.