Temmuz 2022 Meclis Gündemi

Temmuz 2022 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.07.2022 Salı  günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I-BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II-BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- İskele Mahallesi 487 ada 15 parselin kamulaştırma talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

2- İskele Mahallesi Spor Alanı ve Seyir Terasının bulunduğu yaklaşık 8 hektarlık bölgenin 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18. maddesi kapsamında 5 yıllık İmar programına ilave edilmesi konusunun görüşülmesi

3-Belediyemiz Norm Kadrosunda boş  bulunan 5 derecelik 1 adet Memur kadrosunun iptal edilerek 5 derecelik 1 adet Eğitmen kadrosunun ihdası konusunun görüşülmesi

4- Sözleşmeli Eğitmen ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

5- Belediyemiz  2022 yılı Ek bütçe konusunun görüşülmesi