Şubat 2021 Meclis Kararları

Şubat 2021 Meclis Kararları

 

                 02.02.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

             Belediye Meclisimiz 02.02.2021 Salı günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 

Gündemin 1.maddesi olan Sokak adı verilmesi ve Kent Park adının değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi

 

1-         İlçemiz İskele Mahallesi 153. Sokak’ın isminin “Sabahattin Ali Sokak” olarak  değiştirilmesine, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. (Karar No:18)

 

2-         Şehit Rasim AYDIN isminin,  yaşadığı yer olan Yazı Mahallesinde Knidos Yolundan Belen mevkiine yol sapağından  Belen Mahallesi Mezarlığına kadar olan yolun (120 ada, 1 parselden başlayarak 157 ada, 34 parsele kadar) “Şehit Rasim AYDIN Caddesi” isminin verilmesi ve şu anda tabela olarak yerine asılması,  imar planları onaylandıktan sonra yapılacak numarataj çalışmalarında oluşturulacak caddede aynı ismin verilmesine, cadde adının Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:19)

 

3-         Şehit İlker Şükrü BOSNALI isminin,  yaşadığı yer olan Cumalı Mahallesinde Murdala yol sapağından başlayan  yolun (152 ada, 22 parselden başlayarak 150 ada, 42 parsele kadar) “Şehit İlker

Şükrü BOSNALI Caddesi” isminin verilmesi ve şu anda tabela olarak yerine asılması,  imar planları onaylandıktan sonra yapılacak numarataj çalışmalarında oluşturulacak caddede aynı ismin verilmesine,  cadde adının Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:20)

 

4-         Şehit Ersoy YORULMAZ isminin,  yaşadığı yer olan Yaka Mahallesinde Knidos Datça    yolunun (124 ada, 4 parselden başlayarak 118 ada, 178 parsele kadar) “Şehit Ersoy YORULMAZ Caddesi” isminin verilmesi ve şu anda tabela olarak yerine asılması,  imar planları onaylandıktan sonra yapılacak numarataj çalışmalarında oluşturulacak caddede aynı ismin verilmesine, cadde adının Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:21)

 

5-         İlçemiz İskele Mahallesi Dere Caddesinin isminin “Şehit Mehmet COŞAR Caddesi” olarak değiştirilmesine, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:22)

 

6-         İlçemiz İskele Mahallesinde Ilıca mevkiinde bulunan Kent Parkı’nın isminin “Atatürk Kent Parkı” olarak değiştirilmesi ve taşlık plajı tarafından olan girişe ve Kargı Yolu Caddesi tarafından olan girişe tak yapılarak verilen bu ismin yazılmasına, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:23)

 

7-         İlçemiz İskele Mahallesi 91. Sokağın isminin “Zübeyde Hanım Caddesi” olarak değiştirilmesine, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:24

 

8-         İlçemiz İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi’nin isminin “Sabiha GÖKÇEN Caddesi” olarak değiştirilmesine, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:25)

 

9-         İlçemiz İskele Mahallesi Lise Caddesi’nin  isminin “Halide Edip ADIVAR Caddesi” olarak değiştirilmesine, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:26)

 

10-       İlçemiz İskele Mah. ‘’Yeniçeşme Caddesi’’ isminin ‘’Prof. Dr. Şadan GÖKOVALI Caddesi’’ olarak değiştirilmesine, değişikliğin Mülki İdare Amirinin onayına müteakip yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81. Maddesi gereği OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:27)

 

Gündemin 2. Maddesi olan Badem Çiçeği Festivali (Online) yarışma ödüllerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi (Karar No:28)

 

İlçemizde düzenlenecek olan online “Badem Çiçeği Festivali” programı dahilinde para ödüllü; “En İri Badem Yarışması, En Bakımlı Bahçe Yarışması ve En Hızlı Badem Kırma Yarışması” düzenlenmesine,

 

En İri Badem Yarışması 1’ inci: ₺ 1.000

En Bakımlı Bahçe Yarışması 1’ inci: ₺ 1.000

En Hızlı Badem Kırma Yarışması  1’ inci: ₺ 1.000

En Hızlı Badem Kırma Yarışması  2’ inci: ₺ 750

En Hızlı Badem Kırma Yarışması  3’ üncü: ₺ 500

 

Yukarıda yazılı para ödüllerinin verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Gündemin 3. Maddesi olan yol katılım payı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi.(Karar No:29)

2020 yılına ait İlçemiz İskele Mahallesinde Eski Kinidos Caddesi 234, 31, 34, 35, 36, 37, 63, Nuri Kolcu, 89, Bertolt Brecht, 249, 250,253, 254,104,91,78, sokaklar ve Datça Mahallesi Kışıyak Sokak ‘ta yapılan parke, bordür ve wash beton yol kaplama uygulamalarından yol harcamalarına katılım payı alınmasına, yine 2020 yılına ait asfalt sathi kaplama yapılan yollardan yol harcamalarına katılım payı alınmamasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Gündemin 4. Maddesi olan Covid-19 Tedbirleri ile ilgili konunun görüşülmesi.(Karar No:30)

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2021 tarih ve E-20879141-841.02.09-587 sayılı müzekkeresinde;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)’nün  15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde; koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği, bu çerçevede bazı işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidildiği ifade  edilerek, koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların  üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarlara ilişkin;

a)Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil  edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği;

b)(a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri  durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması;

c)Peşin ödeme yapılan işyerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve  süre uzatımı yapılabileceği ,

ç)Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması , bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırılmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği hususlarının uygun görüldüğü ve halkımızın sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve salgının etkilerinin en aza indirilmesi için yukarıda  sayılan tedbirlere riayet edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak;

  1. 7244 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince 15.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere; faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerin yıllık kira bedellerinden %50 oranında, faaliyetleri kısmi sürelerde kısıtlanan işletmelerin ise yıllık kira bedellerinden %25 oranında indirim uygulanması,
  2. Peşin ödeme yapılan ancak, faaliyeti durdurulan ve bu dönemde ihale süreleri biten işletmelerin ihale sürelerinin 6 ay, yine peşin ödeme yapılan ancak faaliyeti kısmi sürelerde kısıtlanan, işletmelerin  ihale sürelerinin 3 ay uzatılması hususlarında karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporunu tamamladıktan sonra yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Gündemin 5. Maddesi olan ‘‘Şartlı Bağış Talebi’’ ile ilgili konunun görüşülmesi(Karar No:31)

 

İlçemiz Emecik Mah. 1032 parseldeki arsada çok amaçlı salonun yapılması için İsmet TEKİNALP’ in müracaatına istinaden “FATMA TEKİNALP” isminin verilmesi şartı ile salonun ruhsat alınması için gerekli diğer projelerinin hazırlatılması ve tüm yapım işlerini üstlenmesi işine ait şartlı bağışın  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g)  ve 60. Maddesinin (r) bendine istinaden kabul edilmesine ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesine istinaden iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Gündemin 6.maddesi olan Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi.(Karar No:32)

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2021 tarih ve E-55077676-105.03-611 sayılı müzekkeresinde;

 

2016/250830 numaralı ihale doğrultusunda imzalanan 15/08/2016 sözleşme kapsamında  Atelye 70 Şehir Planlama A.Ş.  tarafından yürütülen “İlçemiz Yaka Mahallesi Yasaful, Kumyer, Palamutbükü Mevkileri ve Kıyı Kesimine ait Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Araştırma ve Açıklama Raporunun Hazırlanması İşi” kapsamında İlçemiz Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Belediye Başkanlığımıza iletilmiş olup ilgili diğer kurumlar ile  644-648  sayılı KHK’lar gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Belediye Meclisimizce tetkikini arz ederim. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde; Konunun detaylı bir şekilde incelenip karara bağlanması için İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra yeniden görüşülmesine  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Gündemin 7.maddesi olan yoldan ihdas edilerek oluşan parsellerin satışı ile ilgili konunun görüşülmesi.(Karar No:33)

 

İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastral yolların 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Datça Tapu Müdürlüğünde 2021 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Plan ve bütçe komisyonuna  havale edilen Covid-19 Tedbirleri ile ilgili konunun komisyonda görüşülmesi için oturuma 02.02.2021 Salı günü saat 12:15’de başlamak üzere ara verildi. 12:00

 

Belediye Meclisimiz 02.02.2021 Salı günü Saat 12:15’ de 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam  olduğu görülerek oturum açıldı. 

 

Gündemin 8. Maddesi olan Covid-19 Tedbirleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.(Karar No:34)

 

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.02.2021 tarihli raporunda;

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisi tarafından  02.02.2021 tarihinde komisyonumuza havale edilen Covid-19 tedbirleri hakkında 02.02.2021 tarihlerinde Can CANBEY Başkanlığında toplanmış olup;   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)’nün  15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde; koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği, bu çerçevede bazı işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidildiği ifade  edilerek, koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların  üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin

 

 

yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarlara ilişkin;

a)Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil  edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği;

b)(a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri  durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması;

c)Peşin ödeme yapılan işyerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve  süre uzatımı yapılabileceği ,

ç)Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması , bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırılmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih

edilebileceği hususlarının uygun görüldüğü ve halkımızın sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve salgının etkilerinin en aza indirilmesi için yukarıda  sayılan tedbirlere riayet edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak;

  1. 7244 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince 15.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere; faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerin yıllık kira bedellerinden %50 oranında, faaliyetleri kısmi sürelerde kısıtlanan işletmelerin ise yıllık kira bedellerinden %25 oranında indirim uygulanması,
  2. Peşin ödeme yapılan ancak, faaliyeti durdurulan ve bu dönemde ihale süreleri biten işletmelerin ihale sürelerinin 01.01.2021 ile 30.10.2021 tarihleri arasında sona erecek işletmeler kira süreleri Covid-19 salgın süreci sebebiyle, 30.10.2021 tarihine kadar ertelenmesi ;

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)’nın 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamında komisyonumuzca incelenmiş olup; komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde; 7244 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin birinci

fıkrasının (ç) bendi   gereğince 15.12.2020    tarihinden geçerli olmak üzere; faaliyetleri  tamamen

durdurulan   işletmelerin   yıllık   kira   bedellerinden %50 oranında,  faaliyetleri  kısmi   sürelerde

kısıtlanan  işletmelerin  ise   yıllık kira bedellerinden %25 oranında indirim uygulanmasına,

 

Peşin ödeme yapılan ancak, faaliyeti durdurulan ve faaliyetleri kısmi süreli durdurulan ve bu dönemde ihale süreleri biten işletmelerin ihale sürelerinin 01.01.2021 ile 30.10.2021 tarihleri arasında sona erecek işletmeler kira süreleri Covid-19  salgın süreci sebebiyle, 30.10.2021 tarihine kadar ertelenmesine   OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 02.03.2021 Salı günü saat 10:30 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:35)