Olağandışı Meclis Gündemi

Olağandışı Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.12.2020 tarihinde saat:10:30 da belediye binası meclis toplantı salonunda olağanüstü toplanacaktır.

GÜNDEM:

  1. Belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması