Ocak 2024 Olağanüstü Meclis Kararları

Ocak 2024 Olağanüstü Meclis Kararları

 

 

T.C.

DATÇA BELEDİYESİ

22.01.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Belediye Meclisimiz 22.01.2024 Pazartesi günü saat 14:00’da olağanüstü meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Karar No:17

İlçemiz Yazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belen Mevkiine ‘’Belen Küme Evleri’’ adının verilmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Karar No:18

Datça Belediyesi yetki ve sorumluluğunda kalan alanlar için kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmaları için uygulanacak 2024 yılı alan tahrip bedellerinin belirlenmesi için konunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilerek şubat ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Karar No:19

Mazeretleri nedeniyle meclis toplantısına katılamayan Can CANBEY, Mustafa CEYLAN ve Volkan KARACAOĞLU’ nun izinli sayılmalarına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.