Ocak 2024 Olağanüstü Meclis gündemi

Ocak 2024 Olağanüstü Meclis gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22.01.2024 Pazartesi  günü saat:14:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağanüstü olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

   İlçemiz Yazı Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu mahalle Mekansal Adres Kayıt Sisteminde “Yazı Küme Evleri” olarak adlandırılmıştır. Bu durum adreslerin tespitinde olumsuzluklar oluşturmaktadır. Söz konusu mahallede 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında Yazı Mahallesi ve Belen mevkii yapılaşmaların yoğun olduğu iki ayrı kırsal yerleşim alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu mahalle muhtarlığı tarafından Belen mevkiinde ayrı bir seçim sandığı kurulması talep edilmektedir. Bu nedenle ekte krokisi ve koordinatları belirtilen alanda “Belen Küme Evleri” olarak bir küme evleri oluşturulması konusunun   görüşülmesi.

Datça Belediyesi 2024 yılı altyapı  kazı ruhsat bedellerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.