Ocak 2022 Meclis Kararları

Ocak 2022 Meclis Kararları

    

                                                                            T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 04.01.2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

             Belediye Meclisimiz 04.01.2022 Salı günü Saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karar bağlamıştır.

 

Madde:1 sokak isimleri değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

Madde:1/a (Karar No:1)

İlçemiz İskele Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ile Prof. Fehmi Yavuz Caddesi arasında kalan tarihi çınar ağacının bulunduğu alana “Balcıoğlu Parkı” isminin verilmesi Belediye Meclisi Kararında belirtilen şartları sağlamaması nedeni ile Plan ve Bütçe komisyonunca oy çokluğuyla uygun mütalaa edilmemiştir.

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:1/b (Karar No:2)

Bülent SERİN, Bahar Serin GÖRDESLİGİL ve Nurcan SERİN isimli vatandaşların talebi olan, İlçemiz İskele Mahallesi 65. Sokağın isminin “Tufan Serin Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili olarak, Tufan SERİN’in 1977 ile 1980 yılları arasında İlçemiz Belediye Başkanı olarak görev yapması nedeni ile  yukarıdaki Belediye Meclisi Kararında belirtilen şartların 3. Maddesini sağlaması  nedeni ile söz konusu sokakta, sokak iyileştirilmesi yapılarak, İlçemiz İskele Mahallesi 65. Sokak isminin “TUFAN SERİN SOKAĞI” olarak değiştirilmesi Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun mütalaa edilmiştir

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:1/c (Karar No:3)

Güler PULLU, İsmail Yekta KOLCU ve Nesibe KAMACI isimli vatandaşların talepleri olan Datça da uygun görülecek bir mekana “Prof. Gülşen ŞİMŞEK” adının verilmesi ile ilgili olarak; Datça’nın yüksek öğrenim gören ilk kadın öğretmeni olan, çalışma hayatı boyuca birçok üniversitenin müzik  fakültelerinin açılmasına katkıda bulunan, TRT Çocuk Çok Sesli Korosu’nu kuran ve emekli olduktan sonra Datça Yerel Tarih Derneği kurucuları arasında bulunması nedeni ile  yukarıda bahsedilen Belediye Meclisi Kararının 3. Maddesinde bahsedilen şartları sağlaması nedeni ile İlçemiz İskele Mahallesi 89. Sokak isminin “PROF. GÜLŞEN ŞİMŞEK SOKAĞI” olarak değiştirilmesi Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun mütalaa edilmiştir.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:1/d (Karar No:4)

Sevgi PULLU isimli vatandaşın 16.11.2021 tarih, 11141 sayılı dilekçesi ile talebi olan, Hızırşah Mahallesinde  uygun görülecek bir sokağa “Gazi İsmet Pullu Sokağı” adının verilmesi ile ilgili olarak; İsmet Pullu’nun Kore Gazisi olması  nedeni ile  yukarıda bahsedilen Belediye Meclisi Kararının  1. Maddesinde bahsedilen şartları sağlaması nedeni ile İlçemiz İskele Mahallesinde ekteki krokide gösterildiği şekilde 259 ada ile 239 ada arasında kalan yoldan başlayarak 125 ada ile 124 ada arasında kalan yola “GAZİ İSMET PULLU SOKAĞI” isminin verilmesi Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun mütalaa edilmiştir.

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde: 2 Canlı müzik yayını izin belgesi ile ilgili plan ve bütçe Komisyon raporunun  görüşülmesi (Karar No:5)

 

Canlı Müzik İzin Belgesi ücretleri tarifesinin 01.01.2022 tarihinden itibaren KDV hariç peşin ödenmek üzere, aşağıdaki şekilde uygulanmasına;

 

İçkili kafeterya, restoran, otel, motel vb. yerlerde yapılacak canlı veya yükseltilmiş ses kaynağı ile yapılan müzik (Elektronik Müzik) için Canlı Müzik İzin Belgesi başvurusu yapanlardan;

 

50 m2 ye kadar 2.000,00 TL

51 m2-150 m2 arası 2.500,00 TL

151 m2-300 m2 arası 3.000,00 TL

301 m2 den yukarı 4.000,00 TL

 

Ayrıca canlı müzik yayın izin belgesinin 3 (Üç) yıl süre ile geçerli olmasına, süre bitiminde  Çevresel Gürültü raporunun değişmemesi durumunda belge yenileme bedeli ödenerek belge süresinin 3 (Üç) yıl daha uzatılmasına, belge yenileme ücretinin ise yukarıda yazılı işyeri m2’lerinin o günkü rayiç bedelleri tutarında olmasına Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile karar verildi.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde: 3. Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:6)

 

2022 yılı Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde: 4 Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:7)

 

Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde: 5 Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesi (Karar No:8)

 

2022 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:6 Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi(Karar No:9)

 

2022 yılında belediyemizde zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele uygulanacak aylık maktu fazla çalışma ücretinin 667,00-TL olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Gündemin 7.  maddesi olan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi ve 8. maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun 07.01.2022 Cuma günü saat:10:00 da 2. birleşimde görüşülmek üzere birleşime ara verildi.

 

                                                          

 

    

                                                                 T.C.

    DATÇA BELEDİYESİ                      

                 07.01.2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

                                    2 .BİRLEŞİM  KARAR ÖZETLERİ

 

 

             Belediye Meclisimiz 07.01.2022 Cuma günü Saat 10:00’da 2.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Madde:7 Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi(Karar No:10)

 

 

Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELÜCRETLERİ VE  EK ÖDEME LİSTESİ

SINIFI ADI SOYADI UNVANI TEKLİF EDİLEN UNVAN DERECESİ    2022 YILI     YAPILACAK OLAN ÖDEME TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
THS Rüya BALKAN Çevre Mühendisi Mühendis 1 5.150,00 130
THS Tuğçe GÖKTEPE ARSLAN Şehir Plancısı Şehir Plancısı 1 5.150,00 130  

 

THS Ersem YILDIRIM Mimar Mimar 1 5.150,00 130  
AH Ufuk TEMURLENK CENGİZ Avukat Avukat 5 4.600,00 130
THS Deniz KAYA Tekniker Tekniker 5 4.200,00 90
THS Berna KARAMAN Mimar Mimar 5 5.000,00 130
THS Mehmet Özgür MUTLU Jeoloji Mühendisi Mühendis 5 5.000,00 130
THS Ece USLU Tekniker Tekniker 5 4.200,00 90
THS Arzu OKUR UĞUR Tekniker Tekniker 5 4.200,00 90
THS Mustafa SARI Tekniker Tekniker 5 4.400,00 90
THS Şükran ALTINSOY Teknisyen Teknisyen 5 3.950,00 85
THS İlke CURACI Gıda Mühendisi Mühendis 5 4.875,00 130
THS Cem BAL Peyzaj Mimarı Mühendis 5 4.875,00 130
THS Halil ALAŞAHAN Mimar Mimar 5 4.650,00 130
THS Ulaş GÜNAL Harita Mühendisi Mühendis 5 4.650,00 130
THS İbrahim Murat ŞAKIR İnşaat Mühendisi Mühendis 5 4.875,00 130      
GİH Mert ESER Eğitmen Eğitmen 5 4.350,00 85      
THS Volkan KARAKUŞ Tekniker Tekniker 5 4.200,00 85      
           

 

Madde: 8 Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi (Karar No:11)

 

Belediye meclisi üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu GÜNDOĞAN 9 oy, Hilmi SEZER   9 oy ve Haluk LAÇİN 6 oy almış olup,  9 oy alan Mutlu GÜNDOĞAN, 9 oy alan, Hilmi SEZER ve 6 oy alan Haluk LAÇİN’ in  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:9 Mazeretli üye (Karar No:12)

 Meclis Üyelerinden  Mutlu GÜNDOĞAN, Kamil SÖNMEZ ve Fatma TATLI’ nın   mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:10 Gün tespiti (Karar No:13)

Bir sonraki meclis toplantısının 01.02.2022 Salı günü saat 10:00 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.