Nisan Olağanüstü Meclis Gündemi

Nisan Olağanüstü Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.04.2022 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağanüstü olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

1­ Belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.