Mart 2021 Meclis Kararları

Mart 2021 Meclis Kararları

     

                          

                                                                  T.C.

       DATÇA BELEDİYESİ                      

                 02.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

             Belediye Meclisimiz 02.03.2021 Salı günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 

Gündemin 1.maddesi olan ‘‘Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’’ ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.(Karar No:36)

 

Meclis İmar Komisyonunun 26.02.2021 tarihli raporunda;

 

KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz  Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyonumuz 02,25,26 Şubat 2021 tarihlerinde Esat AKKIN başkanlığında toplanmış olup, konunun detaylı bir şekilde incelenip çözüme kavuşturulması için  komisyonumuza 1(bir) aylık  ek süre talep edilmesi oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimize saygıyla sunarız. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde; Konunun detaylı bir şekilde incelenerek karara bağlanması için İmar Komisyonuna  1 (bir) ay ek süre verilmesine, komisyon raporunu tamamladıktan sonra Nisan ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Gündemin 2.maddesi olan evsel katı atık tarife değişikliği konusunun görüşülmesi.(Karar No:37)

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih ve 1179 sayılı müzekkeresinde;

 

Belediye Meclisimiz “2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmet Tarifesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna istinaden;

_5 TİP 5 KONUT DIŞI ALANLAR ( Tekne – Araç Sayısı Bazlı)

  1. b) Tekne ve Yat gibi deniz araçlarının park dinlenme v.b. alanlar Tekne/Yat başına K.D.V. hariç 1 (bir) ₺/ay,

_ 6 TİP 6 KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı – Su Faturası Hariç)

 

  1. a) Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark v.b. Esnaf Başına K.D.V. hariç 1(bir) ₺/ay
  2. b) Belirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, standlar Esnaf başına K.D.V. hariç 1(bir) ₺/ay ve ayrıca “Belediyemizce su aboneliği bulunmayan Mesken ve İşyerlerinden ve Ön Ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Atık Hizmetleri Ücreti, mükelleflerden aylık ya da beyana bağlı olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilmesi” yönünde 01/12/2020 tarih ve 64 sayılı kararı almıştır. Müdürlüğü’müzce ilgili maddelerdeki ücretlendirmelerin yetersiz ve hakkaniyetsiz olabileceği ile tahakkuk / tahsil sürelerinin karışıklığa neden olduğu düşünüldüğünden anılan maddelerin;

“5/b Tekne ve Yat gibi deniz araçlarının park dinlenme vb. alanlar Tekne/Yat başına K.D.V. hariç ₺10,00 (on),

6/a Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar. Pazaryeri, Sergi, Lunapark v.b. m2 başına K.D.V. hariç ₺1,00 (bir),

6/c Belirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar m2 başına K.D.V. hariç ₺1,00 (bir), ve Belediyemizce su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım Aylarında 6’ şar aylık olacak şekilde tahakkuk ve tahsil edilmesine” olarak değiştirilmesi için Belediye Meclisi’ ne havalesi hususunda

 

Gereğini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde; konunun Meclis Plan ve  Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine, komisyon raporundan sonra tekrar görüşülmesine OY BİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

 

Gündemin 3. Maddesi olan  Plan ve Bütçe Komisyonunun evsel katı atık tarife değişikliği ile ilgili raporunun görüşülmesi. (Karar No:38)

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.03.2021 tarihli raporunda;

 

KOMİSYON RAPORU

 

TOPLANTI TARİHİ : 02.03.2021

KONU                        : Evsel Katı Atık Hizmetleri ücreti.

KARAR                      : Belediyemiz Meclisinin Evsel Katı Atık Hizmetleri ücreti konusunu görüşmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih ve 1179 sayılı yazısı incelendi.

 

Yapılan müzakere neticesinde;

Belediye Meclisi’ miz “2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmet Tarifesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna istinaden;

_5 TİP 5 KONUT DIŞI ALANLAR ( Tekne – Araç Sayısı Bazlı)

  1. b) Tekne ve Yat gibi deniz araçlarının park dinlenme v.b. alanlar Tekne/Yat başına K.D.V. hariç 1 (bir) ₺/ay,

_ 6 TİP 6 KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı – Su Faturası Hariç)

 

  1. a) Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark v.b. Esnaf Başına K.D.V. hariç 1(bir) ₺/ay
  2. b) Belirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar Esnaf başına K.D.V. hariç 1(bir) ₺/ay ve ayrıca “Belediyemizce su aboneliği bulunmayan Mesken ve İşyerlerinden ve Ön Ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Atık Hizmetleri Ücreti, mükelleflerden aylık ya da beyana bağlı olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilmesi” yönünde 01/12/2020 tarih ve 64 sayılı kararı almıştır. Komisyonumuzca ilgili maddelerdeki ücretlendirmelerin yetersiz ve hakkaniyetsiz olabileceği ile tahakkuk / tahsil sürelerinin karışıklığa neden olduğu düşünüldüğünden anılan maddelerin;

“5/b Tekne ve Yat gibi deniz araçlarının park dinlenme v.b. alanlar Tekne/Yat başına K.D.V. hariç ₺10,00 (on)/ay

6/a Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar. Pazaryeri, Sergi, Lunapark v.b. m2 başına K.D.V. hariç ₺1,00 (bir)/ay

6/c Belirli süreli balıkçı pazarı, takı tezgâhları, stantlar m2 başına K.D.V. hariç ₺1,00 (bir)/ay ve Belediyemizce su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım Aylarında 6’ şar aylık olacak şekilde tahakkuk ve tahsil edilmesine” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği hali ile kabulüne,      OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 06.04.2021 Salı günü saat 10:00’ da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. (Karar No:39)