Kasım 2020 Meclis Gündemi

Kasım 2020 Meclis Gündemi

Belediye ıneclisimiz aşağıdaki gündeıni görüşmek üzere 03.11.2020 Salı günü saat 09:30 da belediye binası meclis toplanlı salonunda olağan oIarak toplanacaktır.

GüNDEM
1- 2021 yılı hazırlık bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu rapoıunun görüşülmesi

2-  2021 yılı tarife ve harçlar ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3- 2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi

kasim2020_meclis kasim2020meclis_aktarma planbutceraporu061020