İLAN

İlçemiz Reşadiye Mahallesi, Koru Mevkii, 28 Ada, 8, 17 ve 18 nolu Parsellerin bulunduğu alanda uygulanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/08/2020 tarih, 282 nolu kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilmiştir. Uygulama dosyası Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.