İlan – Reşadiye Koru Mevkii

İlan – Reşadiye Koru Mevkii

İlçemiz Reşadiye Mahallesi, Koru Mevkii, 28 Ada, 8, 17 ve 18 nolu Parsellerin bulunduğu alanda uygulanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/08/2020 tarih, 282 nolu kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilmiştir. Uygulama dosyası Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.