Haziran 2021 Meclis Gündemi

Haziran 2021 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 01.06.2021 Salı günü saat 10:30 da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

  • İskele Mahallesi 559 ada 7 parsel’ in kamulaştırması ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi
  • Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi
  • Datça ilçesi kırsal mahalle veya yerleşik alan tespiti ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi
  • Atık kabul tesisi ücret tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi