Eylül 2023 Meclis Gündemi

Eylül 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.09.2023 Salı günü saat:10:00′ da

belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1 Hizmet Birimlerinin Yetki, Görev ve sorumlulukları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili, İmar, Plan ve Bütçe, Kültür ve Turizm ile Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu

raporları ;

  1. a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,
  2. b) Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,
  1. c) Yazı İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,

ç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,

d ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,

  1. e) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,
  2. f) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi