Eylül 2020 Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.09.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM

  1. İskele Mahallesi 599 ada 1 parselde bulunan “cep sineması ” vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi
  2. 2020 yılı mali bütçesinin yetersiz bölümlerine ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi
  3. Kredi talebi konu sunun görüşülmesi