Ekim Meclis Gündemi

Ekim Meclis Gündemi

 

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 01.10.2021 Cuma günü saat:10:00 da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:
I-Başkan tarafından meclisin açılışı
II-Bir önceki meclis toplantısında maddi hatanın olup olmadığının görüşülmesi
1-Datça Belediyesinin %100 ortağı olacağı “Datça Belde Sosyal Etkinlikler, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kurulması konusunun görüşülmesi.
2.Datça-Bel Sosyal ve İktisadi İşletmesi adı altında bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesi.
3-Belediyemiz 2022 mali yılı gelir tarifeleri ve harçlar konusunun görüşülmesi.
4-Belediyemiz 2021 yılı bütçesinin yetersiz olan bölümleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
5-Belediyemiz 2021 yılı ek bütçe talebi konusunun görüşülmesi
6-2022 yılı analitik bütçenin görüşülmesi