Ekim Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.10.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

l-2020 yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

2-“l’arife ve Harçların tespiti konusunun görüşülmesi

3-Arazi Satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi

4-Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri İle İlgili Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi

5-İIçemiz Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi konusunun görüşülmesi

6-Ödenek aktarma konusunun görüşülmesi

7-TunceIi Pertek Belediyesi’nin kardeş şehir olma talebi konusunun görüşülmesi