DUYURU (Askı Çıkış İşlemi)

DUYURU (Askı Çıkış İşlemi)

Datça İlçemiz İskele Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Tekel Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı 595 ada 2,6,17,18,19,20 parsellere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 11/03/2022 tarih 5300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış, 12/03/2022 tarih 31776 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

UİP-48496897 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz askı panosunda 07/04/2022 tarihinde askıya çıkarılmış olup 07/05/2022 tarihinde askıdan indirilecektir.

ASKI ÇIKIŞ TARİHİ 07/04/2022
ASKI İNİŞ TARİHİ 07/05/2022

 

Bahse konu plan değişikliği Belediyemiz İnternet Sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Panosunda incelenebilir, var ise itirazlarınızı Datça Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe ile bildirilebilirsiniz.

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 20/A MADDESİ GEREĞİ İVEDİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA AÇMA SÜRESİ 30 GÜNDÜR.