Aralık 2020 Meclis Kararları

Aralık 2020 Meclis Kararları

  

                                                                            T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 01.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI   KARAR ÖZETLERİ

 

           

Belediye Meclisimiz 01.12.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

  1. Madde – olan İzmir Gaziemir Belediyesi ile Datça Belediyesi arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulması (Karar No:60 )

 

5393 sayılı Belediye Kanununun meclis görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesi (p) bendi gereğince, Belediyemiz ile İzmir İli Gaziemir Belediyesi arasında Kardeş belediye olunmasının kabulüne, meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

  1. Madde- Sokak ismi değişikliği konusunun görüşülmesi (Karar No:61 )

 

Yavuz KILIÇ’ın 06.07.2020 tarihli başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 153.Sokak isminin, yazarlarımızdan “SABAHATTİN ALİ SOKAK” olarak değiştirilmesini talep etmektedir.

Söz konusu talep Fen İşleri Müdürlüğü’nce uygun olup, Makamınızca da uygun görülmesi halinde müzekkerenin Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; konunun Plan bütçe, İmar, Kültür ve Turizm, ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik komisyonuna  havale dilmesine, komisyon raporlarından sonra konunun Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmesine  Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

  1. Madde-2021 yılı evsel katı atık toplama taşıma hizmet tarifesi konusunun görüşülmesi.(Karar No:62)

2021 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmet Tarifesinin oluşturulabilmesi için 2020 yılı Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Toplam Sistem Maliyet hesabı konusunda Çev. Kor.ve Kont. Md. birimince  çalışma yapılmış olup, 2021 yılı Tarifesinin oluşturulması konusunun Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmesine ve komisyon raporundan  sonra  görüşülmesine Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

  1. Madde- ilçemizde şehit olan vatandaşlarımızın isimlerinin İlçemizin en işlek sokaklarına verilmesi ve Kent parkın adının ‘‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kent Parkı’’ olarak değiştirilmesi ile ilgili önergelerinin görüşülmesi (Karar No:63)

 

Milliyetçi Hareket Partisi  ve AK Parti grubu meclis üyelerinin yazılı önergesi ile ilçemizde şehit olan vatandaşlarımızdan Rasim AYDIN, İlker Şükrü BOSNALI, Mehmet COŞAR, Ersoy YORULMAZ, Bülent ÖZTÜRK ve Harun BATU isminin İlçemizin en işlek sokaklarına  isimlerinin verilmesi  ve CHP grubundan meclis üyesi  Mutlu GÜNDOĞAN’ ın sözlü önergesi ile İlçemiz Dere Caddesine ‘’Şehit Mehmet COŞAR’’ isminin verilmesi ve meclis üyesi Can CANBEY’ in sözlü önergesi ile ilçemizde bulunan ‘’Kent Parkı’’ adının ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk  Kent Parkı’’ olarak  değiştirilmesi  talebi ile ilgili konunun  İmar, Plan ve Bütçe, Kültür ve Turizm ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonlarına havale edilmesine, , komisyon raporlarından sonra Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmesine  Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

2021 yılı evsel katı atık toplama taşıma hizmet tarifesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için oturuma 01.12.2020 Salı günü saat 11:30’da başlamak üzere ara verildi. 11:00

 

 

Belediye Meclisimiz 01.12.2020 Salı günü Saat 11:30’da 1.birleşiminin 2. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 

  1. Madde 2021 yılı evsel katı atık toplama taşıma hizmet tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi (Karar No:64)

 

2021 yılı Datça İlçesi Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi, aşağıda görüldüğü gibi hazırlanmıştır.

 

ABONE TÜRLERİ Tarife Birimi Tarife Bedeli (TL./ay, yıl)
1 TİP 1- KONUTLAR(Bağımsız Birim Adedi Bazlı)  
a Mülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlar Konut başına 9,18
b 31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlar Konut başına 9,18
c İndirimli Konutlar Konut başına 4,6
2 TİP 2-KONUT DIŞI ALANLAR(Kişi Bazlı)  
a Devlet: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları, her türlü eğitim kursları Öğrenci başına  

0,6

b Resmi Kurumlar Personel başına 1,55
c Sanayi, İmalathaneler, Üretim yerleri, İşletme geliştirme tesisleri Personel başına 2,12
d Özel: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul Öncesi Eğitim Kuruluşları, Her Türlü Eğitim Kursları Öğrenci başına 1,00
3 TİP 3-KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Sayısı Bazlı)    
d 4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri (Sezonluk İşletilenler) Yatak başına 1,40
e Hastaneler ‘’ 1,40
4 TİP 4-KONUT DIŞI ALANLAR (Yüzölçümü Bazlı)  
a Restoranlar, FastFood, Yeme İçme Mekanları, Kafe, Bar, Eğlence Mekanları, Oyun Salonları, Sinema ve Gösteri Salonları, Spor Tesisleri M2. başına  

1,06

 

b Büfe, Market, Toptan, Parekende Satıcılar, Ofisler, Bürolar, İbadethaneler, Dernekler, Lokaller, STK’lar, Servis, Satış Büroları, Teşhir Ofisleri, Manav, Terzi, Kasap, Butik ‘’  

 

 

0,70

c Depolar, Lojistik istasyonlar, Kargo dağıtımı, İmalathaneler ‘’ 0,70
e Bankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market ‘’ 1,00
5 TİP 5- KONUT DIŞI ALANLAR(Tekne-Araç Sayısı Bazlı)    
b Tekne ve yat gibi deniz araçlarının park dinlenme vb. alanlar Tekne/Yat başına 1,00
6 TİP 6- KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı)-(Su Faturası Hariç)  
a Geçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark, vb Esnaf başına 1,00
c Belirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar ‘’ 1,00
7 TİP 7- KONUT DIŞI veya MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR  
a Toptancı Halleri  
b Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Aboneler Birim başına 2,00
8 TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR ( Sabit Ücret Bazlı)  
a İşyerleri  

 

Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.

Bu tarife 2021 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

01.12.2020 tarihinde, saat 11:05 de Belediyemiz Toplantı Salonunda toplanarak yaptığımız çalışma sonucu hazırlamış olduğumuz raporun Belediyemiz Meclisinin görüşüne sunulması uygun görülmüştür.

 

Yukarıdaki ücret tarifeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılan Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf protokolü ekindeki, Katı Atık Tip Tarife kodlama sırasına uyumlu olarak hazırlanmış olup tarifedeki açıklama ve ücret belirtilmeyen maddelere ilişkin idaremizce ücret tarifesi belirlenmemiştir.

-Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan mekanik sayaçlı meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil edilmesine.

– Belediyemizce su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücreti mükelleflerden aylık ya da beyana bağlı olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilmesine,

-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 51’nci maddesinde belirtilen oran ve şekilde gecikme zammı alınmasına.

-Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,

-Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan, 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alanlardan, şehit ailelerinden, gazilerden ve özürlülük oranı %40 ve üzerinde olanlardan durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu evsel katı atık ücretinin %50 oranında alınmasına,

-Su tüketimi bulunmayan dönem ve aylar için, su abonelerinden, Evsel Katı Atık ücreti alınmayacaktır.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği haliyle  kabulüne  Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.                                                                                            

 

 

  1. Madde-Mazeretli üye tespiti konusunun görüşülmesi(Karar No:65)

 

Meclis üyelerinden Şinasi Tugay ESER’ in mazereti sebebiyle izinli sayılmasına Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

  1. Madde-Gün tespiti konusunun görüşülmesi. ( Karar No:66 )

 

Bir sonraki meclis toplantısının 05.01.2021 Salı günü saat 09:30 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.