Temmuz 2024 Meclis Gündemi

Temmuz 2024 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz 02.07.2024 Salı günü saat:18:30 da İlçemiz Yazı Mahallesinde bulunan Knidos Antik Tiyatroda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Kırsal mahalle statü değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi

Otopark ihtiyacını karşılamayan parsellerin başka parselde otopark yeri göstermesi konulu 02.05.2023 tarih, 47 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi