Temmuz 2023 Meclis Kararları

Temmuz 2023 Meclis Kararları

  T.C.

           DATÇA BELEDİYESİ

04.07.2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

             Belediye Meclisimiz 04.07.2023 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

 

Madde:1 Yol harcamalarına katılım payı konusunun görüşülmesi (karar No:61)

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereğince; İlçemiz İskele Mahallesinde 2023 yılına ait Kocareis Sokak,280 ve 281 Sokak,352 ve 355 Sokak ,İzzet Sarayliç sokak ve Datça Mahallesinde 2023 yılına ait Saracak Sokak’tan parke, bordür, granit ve bazalt küp taş, taşduvar, wash beton vb. yol kaplama uygulamalarından katılım payı alınmasına, asfalt sathi kaplama yapılan yollardan yol harcamalarına katılım payı alınmamasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

Madde:2 İklim değişikliğine bağlı olarak ilçemizde yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda yapılabilecek çalışmalar  ile ilgili Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Karar No:62)

 

 

ÇEVRE, SAĞLIK, EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYONU RAPORU

                                      (Su Sorunları)

Yarımada kaynaklarının sınırlılığını gözetmeyen imar ve yapılaşma kararları bir kenarda tutulursa Datça’nın su sorunu bir işletme sorunu değil yapısal bir sorundur. Datça’nın coğrafi ve jeolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle her türlü faaliyette SU VARLIĞI ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, birlikte hareket edilmelidir.

 

 

MUSKİ ile;

Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi’ nin arıtılmış suyunun denize deşarj yerine “sulama veya yeraltı sularının beslenmesi” amacıyla kullanılması. Uzun vadede yeterli filtrasyon katkıları ile daha geniş kullanım alanlarının araştırılması.

Başta Kızlan ve Karaköy olmak üzere henüz mevcut arıtma tesisine bağlı olmayan yerleşkeler için “Bölgesel Modüler Arıtma Tesisleri” planlanması için öneriler oluşturulması. Modüler arıtma tesisleri ile, bölgesel sulama ve yeraltı sularını besleme potansiyelinin düşük maliyetlerle sağlanması.

ÇED süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması koşuluyla Betçe Bölgesi başta olmak üzere “Modüler Deniz Suyu Arıtma Tesisleri’nin hayata geçirilmesi.

İlçemizdeki içme suyu hatlarındaki patlaklar nedeniyle oluşan kayıp kaçakların önlenmesi.

 

 

DSİ ile;

Yeraltı sularının beslenmesi için; Geçirgen göletler, yağmur suyu hendekleri, su yataklarında besleme sondaj kuyuları gibi yapıların inşası.

Bu tip uygulamaların maliyeti düşük, yeraltı su kaynaklarını besleme kapasiteleri yüksektir. Gerekli koordinasyon ve planlama çalışmaları yapıldıktan birkaç ay sonra hayata geçirilebilir ve yıllarca bakım gerektirmezler.

İlçemizdeki “Su Koruma Havzası”, izinsiz açılan kuyuların takibi ve gerekli yaptırımların uygulanması.

 

 

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ile;

Yöreye ve su varlığımıza uygun tarımsal ürünlerin belirlenmesi ve bu ürünlerle ilgili teşvik imkânlarının oluşturulması. Bu çalışmalarla çiftçinin gelir potansiyelinin arttırılması.

Tarımsal uygulamaların ilçemizin “Su Varlığı”nı koruma bilinciyle sürdürülmesi. Damla  sulama, sulama zamanları, malç uygulamaları hakkında bilgilendirme ve teşvik çalışmalarının yapılması.

İlçe dışından gelen üreticilerin yarımadanın kaynaklarını tüketmesinin önlenmesi.

 

 

ORMAN TEŞKİLATI ile;

Su havzamızın çevresindeki orman alanlarında çeşitli yağmur hasadı uygulamaları (teraslama, uygun bitkilendirme vb)  ile yeraltı suyumuzu zenginleştirme çalışmalarının yapılması.

Az su isteyen ağaç fidanı üretilip dağıtılması.

 

DATÇA ‘NIN SU VARLIĞININ KORUNMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ

Yarımadamızın “SU VARLIĞI” gerçek ve şeffaf olarak ilgili kurum –MUSKİ- tarafından açıklanmalı, tüketim ve projeler bu potansiyel göz önüne alınarak yapılmalı.

MUSKİ su kuyularının verim bilgilerini (Debi, dinamik ve statik seviyeler) periyodik olarak açıklamalı. Gruplarla ve halkla paylaşılmalı.

Datça Belediyesi bu bilgilerin takipçisi olup, halka sorunu gerçek boyutları ile anlatmalı.

İlçemiz; turizm ve doğal güzellikleri göz önüne alındığında nüfusun yoğun olduğu şehirlerden ayrılıp daha küçük bir yerde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği yerlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde bungalov, konteynır, prefabrik yapı, tiny house ya da mevcut plan hükümlerine göre yapılan 1+1 yapılara izin verilmesi kent dokusunu bozmakta ve nüfus yoğunluğunu arttırmaktadır. Kısıtlı olan su kaynaklarımızın da hızla tükenmesine yol açmaktadır. Nüfusun kontrolsüz şekilde ve hızla artmasına neden olan bu yapılaşma sorununa çözüm bulunmalı.

Yeni yapılan binalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 23 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen “Yağmur Suyu Toplama Sistemleri” ile ilgili uygulamalara başlanmalı.

Yeni yapılacak veya mevcut binaların dönüşümü için “Gri Su” sistemleri oluşturulmalı, yararları, kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve destekler sağlanmalı.

Havuzlar sınırlandırılmalı.

Havuz suyu boşaltımı belediye tarafından tanımlanmalı ve takip edilmeli.

Kademeli fiyat uygulaması yeniden değerlendirilmeli, fiyatlandırmada “kişi başı sağlıklı yaşam” oranından sonra “fazladan tüketim” caydırıcı hale getirilmeli.

Kademeli fiyat uygulaması bir taraftan halkın ucuza su ihtiyacını karşılamasına izin verirken bir taraftan da aşırı su tüketimini engellemeli. Üst  kademeler için yapılacak fiyat artışları  hem Datça’daki kısıtlı su kaynaklarının korunmasına yardımcı olacak hem de mevcut su maliyetleri ile karşılaştırıldığında yüksek maliyetli görünen sarnıç yapım projelerinin geri ödeme sürelerini düşürerek sarnıç uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, üst kademelerde fiyat artışına gidilmesi yağmur suyu hasadı için yapılan depoların şebeke suyu ile doldurulmasını caydırıcı olacaktır.

Mevcut su şebekesinin kayıp-kaçak tamiratının takibi ve “ihaleyi alan” özel şirketin performansı değerlendirilmeli.

İklime uygun bitkilendirme ve peyzaj özendirilmeli. Bu konuda bilgilendirme, destek ve

zorlayıcı tedbirler alınmalı. Çim kullanımı ve çok su isteyen bitki ve ağaç ekimi yasaklanmalı. Hortumla işyeri, konut önü, araba, halı yıkanması, bahçe sulanması yasaklanmalı.

Patates yıkamanın neden olduğu su israfı ve patatesin yıkanmadığı zaman daha uzun dayandığı ilçe tarım ve belediye tarafından halka anlatılıp (sosyal medya, vs.) talep oluşturulmalı.

Belediye, iyi ilişkiler içinde olduğu kooperatif işleten bir belediye ile (Muğla B.B, İzmir B.B vb.) ortak bir proje yaparak Kızlan’daki belediye arazisinde alım garantili ürünler (lavanta vb.) yetiştirilmesine önayak olabilir. Öncelikle kooperatiflerle ilişkiye geçilerek hangi ürünlere talep olduğu belirlendikten sonra, bunlar içinden Datça’ya uygun olanlar seçilerek,  mümkünse monokültür bir ortam yaratmadan, Datça çiftçileri için örnek bir uygulama başlatılabilir.

 

 

Kıyıdaki işletmeler her sabah işletmelerinin önünü hortumla yıkıyorlar. Hortumla su kullanma yasağına paralel olarak bu işletmelerin, mevcut bitkilere zarar vermeyecek koşulları sağlamak kaydıyla, deniz suyu kullanabilmeleri için belediye çeşitli aralıklarla deniz suyu muslukları sağlayabilir.

Bu rapor doğrultusunda alınacak meclis kararının, gereği için ilgili kurumlara gönderilmesini arz ederiz. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

Madde:3 İlçemizde bulunan sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılabilecek çalışmalar  konusunda Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik komisyonu Raporunun görüşülmesi (Karar No:63)

 

 

DATÇA BELEDİYE MECLİSİ  ÇEVRE, SAĞLIK, EĞİTİM VE

GENÇLİK KOMİSYONU RAPORU

(Sokak Hayvanları)

 

Belediyemizin sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında yürütülmektedir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na bağlı olarak 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ nin Belediyelerin alacağı tedbirler bölümlü 7. Maddesinin a bendinde de belediyelerin “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla” görevli olduğu açık şekilde belirtilmiştir. Söz konusu mevzuat maddesi sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların kısırlaştırma ve tedavi işleri, ilçemizde faaliyet gösteren veteriner kliniklerinden hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Kuduza karşı aşılama işlemleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Rehabilitasyon ve bakıma muhtaç olan hayvanlar tedavileri tamamlana kadar Hayvanseverler Derneğine ait olup, Datça Kaymakamlığı ve Belediyemizce iş birliği içinde faaliyet gösteren bakımevinde müşahede altında tutulmaktadır. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Geçici Bakımevinden de destek alınmaktadır. 2023 yılının 6 ayında sahipsiz 830 kedinin ve 60 köpeğin kısırlaştırılması sağlanmıştır.

İl Hayvanları koruma Kurulu’nun 28.08.2022 tarih ve 2022/2 sayılı kararında; “İnsani hayvan ve çevre sağlığı bakımından risk teşkil eden veya birden fazla ısırma yapan sahipsiz hayvanlar belediye tarafından müşahedeye alındıktan sonra Tarım ve orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ısırma vakası olan yerdeki mahalle muhtarı ile oluşturulacak komisyon kararı ile alındığı yere bırakılır veya özel barınaklara, yerel yönetimlere ait hayvan bakımevlerine teslim edilir” denilmektedir. İlçemizde böyle bir komisyonun kurulması için çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce ilgili kurumlar ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu komisyonun kurulması için Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yazışmalar başlatılmıştır. Kurulacak komisyona belediyemizden 2 personel görevlendirilmesi yapılmıştır.

 

Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesi için belediyemizce her yıl kedi ve köpek maması alımı yapılmaktadır. Alınan mamalar Datça Hayvanseverleri Derneğine ait bakımevi ve sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen hayvanseverler aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaştırılmaktadır. 2023 yılının ilk 6 ayında 7.200 kg kedi maması ve 7.200 kg köpek maması sahipsiz evcil hayvanlara ulaştırılmıştır. Artan mama maliyetleri karşısında belediyemizce bir mama üretim tesisi kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla ilçemiz Reşadiye Mahallesi 547 ada 15 no.lu parselde 100 m2 kapalı alanda mama üretim tesisi kurulmasına başlanmıştır. Şubat ayında 1 adet kompost makinası, 1 adet peletleme makinası, 1 adet kurutma fırını ve 1 adet vakum paketleme makinası satın alınıştır. Tesis 2023 yaz aylarında faaliyete başlayacaktır.

5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunun “Belediyelerin Sorumluluğu” başlıklı Ek Madde 1’de “Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar.” denmektedir. En son Şubat 2023’de açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ilçemiz nüfusu 25 bin 29 kişidir. Bu bakımdan belediyemizin bu yıl itibarı ile hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmasına rağmen, belediyemiz uzun süreden bu yana hayvan bakımevi kurulması çalışmalarını yürütülmektedir.

 

Belediyemiz sorumluluk sınırı içerisinde, geçici hayvan bakımevi yapılması için belediyemize ait uygun bir arazi bulunmadığından, ilgili kurumlardan Orman veya Maliye arazisi tahsisi edilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu talep karşılığı 19.02.2020 tarihinde ilçemiz Hızırşah Mahallesinde 4996,15 m2’lik bir arazi Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize tahsis edilmiştir. Geçici bakımevinin inşası konusunda çalışmalar devam etmektedir. Mimari proje tamamlanma aşamasındadır.

Tüm bu çalışmaların daha planlı yürümesi açısından 1 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı bir veteriner hekim istihdamı sağlanmıştır. Veteriner hekimin göreve başlaması ile birlikte sahipli evcil hayvanların çip numaralarının kontrol edildiği PETVET ve sahipsiz hayvanların çip bilgilerinin girildiği HAYBİS sistemlerinde kullanıcı hesaplarımız açılmıştır. Bu sistemler sayesinde sokağa atılan evcil hayvanların sahipleri tespit edilebilmekte ve kısırlaştırılan sahipsiz hayvanlar kayıt altına alınabilmektedir. Bu sistemlerin devreye girmesi sonrası son 1 ayda 16 sahipsiz köpek belediyemizce sahiplendirilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi” başlıklı üçüncü bölümü 19. Maddesinde “Hayvanların korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. Bu ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller, Hazine ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (Ek ikinci fıkra:9/7/2021-7332/8 md.) Birinci fıkra kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce ayni veya nakdî bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere yapılabilir.” denmektedir. Bu dayanak ile 07.02.2023 tarihli Belediye Meclis Toplantımızda Türk Lirası, Euro ve Dolar bazında şartlı bağış hesabı açılması kararı alınmıştır ve hesaplar açılmıştır. Vatandaşları bağışta bulunmaya teşvik etmek için, sertifika verilmesi, özel gün hatırası verilmesi gibi projeler başlatılmıştır.

Gereğini arz ederiz. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:4 Mazeretli üye (Karar No:64)

 

Mazereti nedeniyle meclis toplantısına katılamayan Halit Berk BAYAR’ ın izinli sayılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:5 Gün tespiti (Karar No:65)

 

Bir sonraki meclis toplantısının 01.08.2023 Salı günü saat 10:00’ da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.