Şubat Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1- Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılında yapılacak satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
3- İskele Mahallesi 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1345, 00 m2 park alanının 3 yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
4- Emecik Mahallesi 1247 parselde bulunan işyeri vasıflı binanın 3 yıldan fazla olmak üzer kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
5- Kadastro dışı yerlerin tespit edilmesi için Reşadiye, Kızlan, Karaköy ve Emecik Mahallelerinden 6 kişilik bilirkişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi