Şubat 2024 Meclis Gündemi

Şubat 2024 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.02.2024 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

 I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 II­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 2024 yılında uygulanacak olan altyapı tahrip bedelleri tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

Belediyemiz tarafından 15,16,17,18 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Badem Çiçeği Festivali yarışma ve ödüllerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.