Nisan 2023 Meclis Gündemi

Nisan 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.04.2023 Salı  günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I-BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II-BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III- 2022 YILI DATÇA BELEDİYESİ DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN AÇIKLANMASI

1-Encümen üyesi seçiminin yapılması
2-İmar komisyonu üyesi seçiminin yapılması
3-Plan ve bütçe komisyonu üyesi seçiminin yapılması
4-Çevre, sağlık, eğitim ve gençlik komisyonu üyesi seçiminin yapılması
5-Kültür ve turizm  komisyonu üyesi seçiminin yapılması
6-Engelim Olmayın Derneği’ ne tahsis edilen çay ocağının tahsis süresinin uzatılması konusunun görüşülmesi
7- Cilasim Datça ikinci el  pazarının İskele semt pazarına taşınması konusunun görüşülmesi
8-Datça Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
9- Sosyal Tesisler satış tarifelerinin belirlenmesi ve tarifelerin güncellenmesi yetkisinin encümene verilmesi konusunun görüşülmesi