Nisan 2021 Meclis Gündemi

Nisan 2021 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek  üzere 06.04.2021 Salı günü saat:10:00 da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

 1. Başkanlık divanı katip üye seçimi konusunun görüşülmesi
 2. Meclis Başkan Vekilliği seçimi konusunun görüşülmesi
 3. Encümen üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
 4. İmar komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi
 5. Plan ve bütçe komisyonu üye seçimi konusunun görüşülmesi
 6. Çevre, sağlık, eğitim ve gençlik komisyonu üye seçimi konusunun görüşülmesi
 7. Kültür ve turizm komisyonu üye seçimi konusunun görüşülmesi
 8. Belediyemize ait Mesudiye Mahallesi 128 ada 82 parsel’ in satışı konusunun görüşülmesi
 9. Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii 1 /5 000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1 / 10 00 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
 10. 2020 yılı faaliyet raporu konusunun görüşülmesi
 11. İskele Mahallesi 559 ada 7 parsel’ in kamulaştırması konusunun görüşülmesi
 12. Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı konusunun görüşülmesi