Mart 2024 Meclis Gündemi

Mart 2024 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.03.2024 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

I BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II­ BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1­ Bütçe içi işletme kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

2­ İlçemiz Bayıryanı Mevkii 2630 pafta 100 ada 5 parsel nolu 1008,07 m2 lik arsanın Cemevi olarak kullanılmak üzere Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfına satışı veya tahsisi ile ilgili İmar komisyonu raporunun görüşülmesi

3­ İlçemiz İskele Mahallesi 490 ada 1,3,4,5,6,8 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 0,8 hektarlık bölgenin 3194 sayılı kanunun 18. maddesi kapsamında 5 yıllık imar programına ilave edilmesi konusunun görüşülmesi