Mart 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.03.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

l-TTA(Turizm Tesis Alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi