Kasım 2023 Meclis Gündemi

Kasım 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.11.2023 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

 

GÜNDEM:

 

I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

II­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar, Plan ve Bütçe, Kültür ve Turizm ile Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi

 

2024 yılı gelir ve gider hazırlık bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi

 

2024 yılı gelir tarifeleri ve harçlar ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi

 

İlçemiz Reşadiye Mahallesi 85 ada 2 parselde bulunan 9 m2 kapalı, 18 m2 açık alanlı işyeri vasfındaki taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi

 

Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan dolu ve boş memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi

 

Belediyemiz adına kayıtlı bulunan İskele Mahallesinde 169 ada 189, 190, 191, 192 ve 193 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesine devredilmesi konusunun görüşülmesi

 

Belediyemiz adına kayıtlı Kızlan Mahallesi 393 ada 20 parselde bulunan 5.077,43 m2 taşınmazın Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. ‘ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta primi borcuna karşılık gösterilmesi konusunun görüşülmesi.

 

2024 yılı evsel katı atık ücret tarifesi konusunun görüşülmesi