Kasım 2020 Meclis Kararları

Kasım 2020 Meclis Kararları

  

                                                                            T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 03.11.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI   KARAR ÖZETLERİ

 

           

Belediye Meclisimiz 03.11.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 1. Madde – 2021 yılı hazırlık bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi (Karar No:54)

 

Plan ve bütçe komisyonu raporu meclisimizce görüşülmüş olup;

 

Datça Belediye Başkanlığının 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı ₺40.000.000,00 ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺40.000.000,00 üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2022 yılı gider bütçesi ₺42.000.000,00 gelir bütçesi ₺42.000.000,00 ve 2023 yılı gider bütçesi ₺44.100.000.00 gelir bütçesi ₺44.100.000.00 üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre kabulüne Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 1. Madde- 2021 yılı tarife ve harçların tespiti ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi (Karar No:55 )

 

Plan ve bütçe komisyonu raporu meclisimizce görüşülmüş olup;

 

 

2021 YILI TARİFE VE HARÇLAR  

 

MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ

(KDV HARİÇ)

                                                                                                                                     2021

 1. a) Kamyonlardan sefer başına               400,00-TL
 2. b) Traktörlerden sefer başına              210,00-TL

c)Ağaç budama hizmetleri ile ilgili olarak (saati) personel ücreti                              40,00-TL

 

MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA ÜCRETİ (SAATİ) ( KDV hariç olarak )

a)Kazıcı / Yükleyici ücreti                                                                                         240,00-TL

 1. b) Silindir kiralama ücreti           330,00-TL
 2. c) Ekskavatör ücreti           400,00-TL
 3. d) Greyder ücreti          400,00-TL
 4. e) Traktör ücreti 170,00-TL
 5. f) Mini Damperli kamyon kiralama ücreti (Sefer başına)             265,00-TL
 6. g) 10 m3 su kapasiteli arazöz kiralama ücreti

0-10 km arası                                                                                                       525,00-TL

11-20 km arası                                                                                                     605,00-TL

21-30 km arası                                                                                                     695,00-TL

31-40 km arası                                                                                                      780,00-TL

Aracın 1 saatten fazla beklemesi halinde (saat başı)                                          175,00-TL

 1. h) Boş arazöz kiralama 345,00-TL

ı) Havai Fişek atılması durumunda arazöz kiralama ücreti                                  1.760,00-TL

 1. i) Platformlu araç kiralama ücreti:

0-10 km arası                                                                                                      295,00-TL

11-20 km arası                                                                                                    380,00-TL

21-30 km arası                                                                                                    455,00-TL

31-40 km arası                                                                                                     550,00-TL

 

MADDE-3 KONTROLLÜK ÜCRETLERİ ( KDV hariç olarak )

3/1: Fen işleri servisinde çalışan personelin kontrollük ücreti;

(İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir yapı için kontrol edilen alan üzerinden hesaplanacaktır.)

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ ye kadar 252,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100 m2’den sonraki her m2’ si için                     91-TL
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 462,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      2,04-TL

ücret alınmasına.

Ticari binalarda zemin katı ticari, üst katı konut kullanımlı olan projelerde zemin kat tavanı kontrollük ücreti de ticari tarifeden alınacaktır.

3/2: İmar işleri çalışan personelin kontrollük ücreti;

(İnşaat ruhsatının emsaline göre her su basman kontrol ücreti her bina taban alanı için hesaplanacaktır.)

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ye kadar 314,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      2,04-TL
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar      473,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      2,04-TL

ücret alınmasına.

3/3: Kot kontrollük ücreti:

Binalara kot verilmesi için inşaatlara giden personel için bina başına inşaat sahiplerinden KDV dahil                                                                                                                                      475,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-4: İMAR DURUM BELGESİ

a)Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik uygulama İmar Planı

Bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil                                                        500,00-TL

 

b)Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil;

Konut Alanı                                                                                                              1,00 -TL

Turizm Tesis Alanları                                                                                               1,10 -TL

Ticari Alanlar                                                                                                                       2,00 -TL

 

c)Doğal afet ve Depremden zarar görenlerin İmar Durumu Belgesi ücretinden muaf tutulması.

Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan imar durumu belgesi ücreti 500,00 TL’nin altında olamaz.

 

 1. d) İmar Uygulamasına esas imar durumları için 500,00-TL

 

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası 90,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 110,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                 130,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                    155,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası 210,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası 285,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri 440,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 50,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli  özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası 365,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası      550,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 800,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı 945,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 3,00-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           50-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 3. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 4. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      50,00-TL

18 metre üzeri                                                                           70,00-TL

 

MADDE-6: ANFİTİYATRO ÜCRETİ ( KDV dahil olarak )

 1. a) Konserlerden    300,00-TL
 2. b) Tiyatrolardan 605,00-TL

 

 1. c) Ticari amaçlı kullanılan diğer etkinliklerden 660,00-TL

 

MADDE-7: KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO SALONU KİRA ÜCRETİ

Kültür Merkezinin ticari amaçlı kullanımlarda KDV dahil olarak;

 1. a) Saat ücreti 165,00-TL
 2. b) Günlük olarak 935,00-TL

 

MADDE -8:BİLGİYE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

2021 YILI BİLGİ VE BELGELERE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

 

1-A3 ve/veya A4 boyutu kağıtlara yazılarak,taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı,basılı bilgi ve belgelerin;

a)İlk 10 sayfa için her hangi bir araştırma inceleme,yazma ve tarama ücreti

b)İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalama ücreti

c) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan renkli yazma,tarama ve kopyalama ücreti

d) ) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için ortaya çıkacak araştırma,inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair gider ücreti(a ve b bentlerindeki ücretler hariç)

2021 YILI
 

Ücretsiz

1,65 TL
2,75 TL
 

8,80 TL

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi gereği tahsil edilen ücretlere KDV İlave edilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10uncu maddesine ve 14/02/2006 tarih 26080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’ne (sıra no:1)uygun olarak hazırlanmıştır.

 

MADDE-9: MÜHENDİS, MİMAR, ŞANTİYE ŞEFİ VE MÜTEAHHİT KAYIT ÜCRETİ

 1. a) Yeni kayıtlarda                          475,00-TL
 2. b) Her yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılacak vizelerden 270,00-TL
 3. c) Müteahhit yıllık kayıt ücreti 550,00-TL

d)Geçici müteahhitlerden bağımsız bölüm adedi birden fazla olanlardan %50 indirimli uygulanır.

 

MADDE-10: İMAR İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ  DOSYA İNCELEME ÜCRETİ

Dosya başına                                                                                                                315,00-TL

 

 

MADDE-11: TASDİK ÜCRETİ,FOTOĞRAF VE EVRAK SURETİ ÜCRETİ

Adet başına                                                                                                                    40,00-TL

 

MADDE-12: İNŞAAT İŞGAL ÜCRETİ

İnşaatların yapımı sırasında belediyeden izin almak kaydıyla işgal edilen kaldırım ve yolların m2‘ sinden günlük olarak                                                                                                       6,80-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-13: PLAN PROJE TETKİK ÜCRETİ

Ruhsat için yapılan plan ve projelerin tetkiki için m2’ si                                              0,55-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE- 14: PLAN PROJE SURETİ TASDİK ÜCRETİ ( PAFTA )

2021 yılı pafta başına                                                                                                    45,00-TL

MADDE-15: TASDİKLİ İMAR PLANI  PAFTA  ÜCRETİ

Adet olarak                                                                                                                    70,00-TL

 

MADDE-16: BELEDİYEMİZCE KONULAN YÖN PANOLARINDAN

Yön panolarına konulan her bir pano için yer kullanım bedeli olarak                       440,00-TL

Ücret alınmasına.

MADDE-17: KIZLAN MAHALLESİ KANTAR ÜCRETİ

 1. a) Tır ve büyük kamyonlardan 50,00-TL
 2. b) Küçük kamyon ve kamyonetlerden 25,00-TL

Kantar ücreti, Kızlan Mahallesi halkından alınmayacaktır.

 

MADDE-18:MAHALLELERDEKİ ÇOK AMAÇLI SALON KİRA ÜCRETLERİ

 1. a) Kızlan Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 100,00-TL
 2. b) Kızlan Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 100,00-TL
 3. c) Yazı Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 200,00-TL
 4. d) Yazı Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti          100,00-TL
 5. e) Emecik Mahallesi çok amaçlı salon kirası 200,00-TL
 6. f) Emecik Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 100,00-TL

MADDE-19: MAHALLELERDE SAHİL İŞGALİYE ÜCRETİ

 1. a) Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii ( m2’ si yıllık ) 17,00-TL
 2. b) Mesudiye Mahallesi ( m2’ si yıllık ) 17,00-TL
 3. c) Sahillere konulan Duşmatik kullanım ücreti (Tek kullanımlık)                          1,00-TL

 

MADDE-20: STAND ÜCRETLERİ: (Sezonluk olarak)

 1-    İSKELE MAHALLESİ:

 1. Sevgi yolu                    000,00-TL
 2. Anfitiyatro önü 925,00-TL
 3. Kumluk mevkii 70 ve 73.sokak                                                     210,00-TL
 4. Kumluk mevkii 72.sokak (Sanat Sokağı) 770,00-TL

2-   Datça Mahallesi                                                                                                880,00-TL

3-  Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii                                                             2.420,00-TL

4-   İkinci el pazarı (bit pazarı) Tezgah başına                                                          17,00-TL

MADDE-21 :EVLENME ÜCRETİ :

İzin Belgesi ücreti                                                                                                    165,00-TL

Dosya ücreti                                                                                                               85,00-TL

Belediye nikah salonu dışında yapılan nikahlardan                                                220.00-TL

MADDE-22 : BEYAN SURET ÜCRETİ:

Emlak Beyan sureti  (Rayiç Değeri)                                                                          30,00-TL                                         

MADDE-23: HARÇLARIN TESPİTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 45 seri numaralı Belediye

Gelirleri Kanun Genel Tebliği geçici 7. Maddesinde “ İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeler Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden, usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin, belediye meclislerine 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır “ hükmü yer almaktadır.

Açıklanan hüküm gereğince;

23/1: 5281 sayılı kanunun 16. Maddesinde yer alan İlan ve Reklam Vergileri ile ilgili olarak;

 1. a) Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak                                   60,00 TL
 2. b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak           38,00 TL
 3. c) cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların m2’ sinden haftalık olarak                                   10,00 TL
 4. d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her m2’ si için yıllık olarak 108,00 TL
 5. e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin;

Broşürlerin her biri için                                                                                0,25 TL

Katalog, duvar ve cep takvimlerinin her biri için                                         0,25 TL

Biblolar ve benzerleri için                                                                            0,25 TL

 1. f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2’ sinde günlük olarak                                                 0,50 TL

İlan ve Reklam Vergilerinin,  işyeri ÇTV ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında  olmak üzere 2 eşit taksitle alınmasına;

 

23/2: 5281 sayılı kanunun 17. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 21. Maddesinin 1. Fıkrasının (III) numaralı bendi uyarınca;

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;

 1. a) Diskolardan 25,00 TL
 2. b) Pavyonlardan 25,00 TL
 3. c) Canlı müzik izni olan cafe – restaurantlardan 22,00 TL
 4. d) Diğer işletmelerden 22,00 TL

23/3: 5281 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 56. Maddesinde yer alan İşgal Harcı Tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

 1. maddenin (I) ve (II) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2’ si için günde;
 2. a) Pazaryeri dışındaki işgallerden 0,70-TL
 3. b) Pazaryeri tahsis ücreti ( üreticilerden) 50-TL
 4. c) Pazaryeri tahsis ücreti ( pazarcılardan )    2,50-TL
 5. d) Sezonluk (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) işgallerden 1,10-TL

 

23/4: 52. Maddeni (I) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

 1. a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına     2,50 TL
 2. b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 10,00 TL

23/5: 52. Maddenin (III) numaralı bendinde yazılı işgallerden;

 1. a) Her taşıttan beher saat için 1,50 TL

23/7: 5281 sayılı kanunun 24. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 7. Maddesinde yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı tarifesinin aşağıda şekilde olmasına;

 1. a) Tartı aletlerinin her birinden 1,25 TL
 2. b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,25 TL
 3. c) Akıcı ve taneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 2,75 TL
 4. d) El terazilerinden 5,50 TL
 5. e) Normal masa terazilerinden 8,00 TL
 6. f) Otomatik (ibreli ) terazilerden 11,00 TL
 7. g) Elektronik terazilerden 14,00 TL
 8. h) Kantar ve basküllerden 22,00 TL

23/8: 5281 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun ek: 6. Maddesinde yer alan Bina İnşaat Harcı tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Konut;

 1. a) İnşaat alanı 100 m2’ ye kadar m2’ si 0,70 TL
 2. b) İnşaat alanı 101 – 120 m2 arası m2’ si        1,40 TL
 3. c) İnşaat alanı 121 – 150 m2 arası m2’ si 2,00 TL
 4. d) İnşaat alanı 151 – 200 m2 arası m2’ si 2,75 TL
 5. e) İnşaat alanı 200 m2’ den yukarı m2’ si 3,50 TL

 

B – İşyeri

 1. a) İnşaat alanı 25 m2’ ye kadar m2’ si 2,75 TL
 2. b) İnşaat alanı 26 – 50 m2 arası m2’ si 4,00 TL
 3. c) İnşaat alanı 51 – 100 m2 arası m2’ si 5,50 TL
 4. d) İnşaat alanı 100 m2’ den yukarı m2’ si 7,00 TL

 

23-/9: 5281 sayılı kanunun 26. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 84. Maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifelerin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Kayıt ve Suret Harçları

 1. a) Her sayfa başına 0,60 TL
 2. b) Harita plan ve krokilerin beher m2’ sinden 7,00 TL

B – İmarla İlgili Harçlar ( Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )

 1. a) İlk parselasyon harcı ( beher m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m2 için ) ;

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2’ si için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı;

Konut bölgelerinden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,26 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         0,95 TL

Ticari bölgelerden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,31 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         1,15 TL

 1. e) Yapı kullanma izni harcı ( beher inşaat m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,10 TL

 1. C) İşyeri Açma izin harçları ( beher m2 için )            1,00 TL
 2. D) Muayene ruhsat ve rapor harcı     11,00 TL
 3. E) Sağlık belgesi harcı 2,00 TL

5281 sayılı kanun gereğince değiştirilen tarife ve harçların yukarıda tespit edildiği şekilde 01/01/2021 tarihinde itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 1. Madde- 2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi (Karar No:56)

 

2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri arasında  toplamda 2.070.000,00-TL aktarma yapılmasına, oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde-Datça Belediyesi ile İzmir Gaziemir Belediyesi arasında kardeş şehir çalışmalarının yapılması konusunun görüşülmesi.(Karar No:57)

 

Belediyemiz ile  İzmir Gaziemir Belediyesi arasında kültürel bağın gelişimine katkıda bulunmak, belediyecilik hizmetleri konusunda  görüş alışverişinde bulunmak, kültürel ve sosyal işbirliği çözümleri üretmek, toplumumuza kültürel ve sosyal faydalar sağlayacağından  belediyemiz ile İzmir Gaziemir Belediyesi arasında kardeş şehir çalışmaların başlatılmasına, bu konudaki çalışmaların belediyemiz meclis üyeleri tarafından yapılmasına  oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde-Mazeretli meclis üyesi konusunun görüşülmesi (Karar No:58)

 

Meclis üyelerinden Fatma TATLI’ nın  mazereti sebebiyle izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 1. Madde-Gün tespiti konusunun görüşülmesi. ( Karar No:59 )

 

Bir sonraki meclis toplantısının 01.12.2020 Salı günü saat 09:30 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.