Kasım 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.11.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

1-            2020 yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

2-            Tarifeye Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3-            İIçemiz Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi

4-            Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi

5-            Ödenek aktarma konusunun görüşülmesi

6-            Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi