Eylül 2021 Meclis Kararları

Eylül 2021 Meclis Kararları

Madde 1. Anonim şirketi ve bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesi (Karar No:85)

Gelişen ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurarak Belediyemizin hizmetlerini daha etkili verimli ve ekonomik şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmasına yardımcı olmak, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak sosyal tesislerin kurularak hizmet sunulmasını sağlamak, karar mekanizmasını olabildiğince hızlı bir biçimde işlemesini sağlamak, şirket yönetim kurulunun oluşması ile konularında uzman yöneticilerin atanabilmesi ( temsil yetkisinden farklı) ve sorumluluğun daha geniş ve etkin dağıtılması amacıyla T.C. Datça Belediyesi %100 ortağı olacağı bir Anonim Şirketi ve Bütçe içi işletme kurulmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:2 Datça’ da turizm ve kültür rotalarının belirlenip el broşürü ve dijital uygulamasının hazırlanması konusu (Karar No:86)

Datça’ da Turizm ve Kültür rotalarının belirlenip el broşürü ve devamında dijital uygulamasının hazırlanarak akıllı telefonlar üzerinden erişilebilirliğinin sağlanması ve gelecek turizm döneminde Datça’ya gelen turistlerin ziyaret edecekleri noktaları bilinçli bir şekilde ziyaret edip buradaki turistik faaliyetlerini sağlamaları konusunun Kültür ve Turizm komisyonuna havale edilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:3 Mazeretli üye (Karar No:87)

Meclis üyesi Hayriye BALKAN’ ın mazereti nedeniyle izinli sayılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:4 Gün tespiti (Karar No:88)

Bir sonraki meclis toplantısının 01.10.2021 Cuma günü saat 10:00’ da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.