Ekim 2023 Meclis Gündemi

Ekim 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.10.2023 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

 

I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

II­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1­ Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar, Plan ve Bütçe, Kültür ve Turizm ile Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi

 

2­ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi

 

3 ­2024 yılı gelir ve gider hazırlık bütçesi konusunun görüşülmesi

 

4­ 2024 yılı gelir tarifeleri ve harçlar konusunun görüşülmesi

 

5­ Yaka Mah. Palamutbükü mevkii 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 ölçekli KAUİP teklifi konusunun görüşülmesi