Ekim 2022 Meclis Kararları

Ekim 2022 Meclis Kararları

Belediye Meclisimiz  04.10.2022 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

Madde:1  Gündem (Karar No:75) Su terfi istasyonu yapmak için yer tahsis talebinde bulunan Aykut ERDOĞAN’ ın talebinin gündeme 7. madde, belediyemiz 2023 yılı gelir tarifeleri ve harçlar konusunu gündeme 8. madde olarak eklenmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

 

 

Madde:2  Emecik Mahallesi Karaincir Mevkii 1024 parselde bulunan çok amaçlı düğün salonunda ve kamuya ait yolda semt pazarının kurulması  (Karar No:76)

 

İlçemiz Emecik Mahallesi Karaincir Mevkii 1024 Parselde, belediyemizin mülkiyetinde bulunan kahvehanenin yanındaki çok amaçlı düğün salonu ve kamuya ait yolda semt pazarı kurulmasına meclisimizce  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:3 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize hibe edilen 35 KN 355 plakalı 2004 model BMC BELDE 260 CB tipi otobüsün hibe olarak kabul edilmesi (Karar No:77)

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Belediye Başkanlığımıza bedelsiz olarak hibe edilen 35 KN 355 plakalı, 2004 model, BMC BELDE 260 CB tipi otobüsün hibe olarak kabul edilmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:4  Belediyemiz 2023 yılı gelir ve gider bütçesi (Karar No:78)

 

Belediyemiz 2023 yılı analitik bütçesi gelir ve gider analitik bütçesinin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

 

Madde:5  İlçemiz Kızlan Mahallesi 2518 parsel de bulunan belediyemize ait halı sahanın ücret tarifesinin belirlenmesi (Karar No:79)

 

 

Datça İlçesi Kızlan Mah. 2518 parsel de bulunan Halı saha olarak yapılmış alanın işletme faaliyetinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilebilmesi ve devam eden dönemlerde fiyat güncellemesi için yetkinin Belediye Encümenine verilmesi konusunun plan bütçe  komisyonuna havale edilerek 2. oturumda yeniden görüşülmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:6 Sosyal Tesisler satış tarifelerinin fiyat güncelleme yetkisinin encümene verilmesi (Karar No:80)

 

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Tesisler işletmesinde satılan ürünlerin fiyat tarifesi güncellemeleri yetkisinin 6 (Altı) aylığına Belediye Encümenine verilmesine  meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:7 Şartlı bağış karşılığında ilçemiz Reşadiye Mahallesinde yapımı planlanan futbol sahası projesine ‘’Reşadiye Fatma TEKİNALP Futbol Sahası’’ isminin verilmesi (Karar No:81)

 

İlçemiz Reşadiye Mahallesinde yapımı planlanan “Futbol Sahası” projesine “Reşadiye Fatma TEKİNALP Futbol Sahası’’ isminin verilmesi şartı ile 4.000.000,00-TL (Dörtmilyon TL)‘ şartlı bağış talebinde bulunan İsmet TEKİNALP’ in şartlı bağışının kabul edilerek, projeye “Reşadiye Fatma TEKİNALP Futbol Sahası’’ isminin verilmesine  meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:8  Yer  tahsisi (Karar No:82)

 

İlçemiz İskele Mahallesi, 190 ada 212 parselde bulunan 08.02.2022 tarih ve 38 numaralı yapı ruhsatına tabi yapıya ait su durum belgesinde yapının bulunduğu lokasyona içme suyu çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı muski içme suyu hattına yakın ve uygun görülecek bir mevkiden yer tahsis edilmesi konusunun meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:9  2023 gelir tarifeleri ve harçlar (Karar No:83)

 

Belediyemiz 2023 mali yılı gelir tarifeleri ve harçlar konusunun meclis plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine  meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

                                                                 

  1. OTURUM

 

Madde:10 Kızlan Mahallesi 2518 parsel de bulunan belediyemize ait halı sahanın ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu (Karar No:84

 

                        PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuzca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 01.11.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan Tarifeler, aşağıdaki şekilde olması oyçokluğu ile uygun bulunmuş olup, meclisimize saygı ile sunarız.

   2022 YILI İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ DATÇA BELEDİYESİ KIZLAN HALISAHA TESİSLERİN’DE UYGULANACAK FİYAT TARİFESİ

   

                                                                                                                           2022

1-) Halı saha Gündüz tarifesi (Sabah 09:00-18:00 )                                        120.00-TL

2-) Halı saha Akşam Tarifesi (Akşam 18:00-02:00 )                                      210.00-TL

3-) Halı saha Abonelik           Gündüz 09:00-18:00                                         400.00-TL

4-)Halı saha Abonelik            Akşam 18:00-02:00                                           750.00-TL

 

5281 sayılı kanun gereğince değiştirilen tarife (1 saatlik süreler) yukarıda tespit edildiği şekilde 01/11/2022 tarihinde itibaren KDV dahil olarak uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyonun raporu meclisimizce oyçokluğu ile kabul edildi.

 

AKP Meclis Üyesi Haluk LAÇİN Muhalefet Şerhi:

Halı saha fiyat tarifeleri:

Gündüz :100

Gece:150 TL

Haftalık(Gündüz) :300  TL

Haftalık (Gece)   : 500 TL teklifimden dolayı karara katılmıyorum.

 

Yukarıda metni yazılı plan ve bütçe komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile AKP grubundan Haluk LAÇİN, Aslı KAYA ve Halit Berk BAYAR,  MHP grubundan Serdar ÖREN ve Mustafa CEYLAN’ ın ret oylarına karşılık  CHP grubunun 11 kabul oyu ile kabulüne meclisimizce OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:11 Gün tespiti (Karar No:85) Bir sonraki meclis toplantısının 01.11.2022 Salı günü saat 10:00’ da Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.