Ekim 2020 Meclis Gündemi

Ekim 2020 Meclis Gündemi

GÜNDEM
1- 2021 yılı hazırlık bütçesi konusunun görüşülmesi
2- 2021 yılı tarife ve harçlar konusunun görüşülmesi
3- 2020 GEKA mali destek programına Knidos seramik atölyeleri arkeolojik park
projesinin sunulması konusunun görüşülmesi
4- 2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi