Ekim 2018 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.10.2018 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-2019 yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

2-Tarifeler ve Harçlar konusunun görüşülmesi

3-Aktarma konusunun görüşülmesi.