Çeşitli

Kasım 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.11.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

1-            2020 yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

2-            Tarifeye Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3-            İIçemiz Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi

4-            Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi

5-            Ödenek aktarma konusunun görüşülmesi

6-            Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

Ekim Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.10.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

l-2020 yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

2-“l’arife ve Harçların tespiti konusunun görüşülmesi

3-Arazi Satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi

4-Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri İle İlgili Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi

5-İIçemiz Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi konusunun görüşülmesi

6-Ödenek aktarma konusunun görüşülmesi

7-TunceIi Pertek Belediyesi’nin kardeş şehir olma talebi konusunun görüşülmesi

Ağustos Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.09.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM

  1. İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayan Derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  3. İlçemizde TSF tarafından yapılacak olan Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için belediyemizce ödül verilmesi konusunun görüşülmesi
  4. Arazi Satışı ile ilgili konunun görüşülmesi.
  5. Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili konunun görüşülmesi.

Yol Harcamalarına Katılım Payları İlanı

İlçemiz İskele Mahallesi 123/1 Sokak, 261 Sokak, 353 Sokak, 355 Sokak, 357 Sokak, 62 Sokak, 86 Sokak, 93 Sokak, 97 Sokak, Ambarcı Caddesi, Balçıkhisar Sokak, Buxerolles Sokak, Karadağlı Sokak, 93/1 Sokak, Kargı Yolu Caddesi, Rauf Balıkçı Sokakların imar yol, kaldırım ve kavşaklarının yeniden düzenlemesi nedeniyle Belediye Encümeninin 07/08/2019 tarih ve 699 Nolu encümen kararı Yol Harcamalarına Katılım Payları aşağıda verilmiştir.

Yol Katılım Payı Cetveli 2018

Ağustos Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ()6.08.2()19 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi ile İlgili İmar Komisyon raporu konusunun görüşülmesi
2-MaIikIeri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporu konusunun görüşülmesi
3-Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporu konusunun görüşülmesi
4-İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayın Derneği’ne protokol çerçevesinde l yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
5-İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun görüşülmesi
6-Aktarma yapılması konusunun görüşülmesi