Çeşitli

Ağustos 2020 Meclis Gündemi

GÜNDEM

1- Kesin hesap ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

2- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3- Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

Temmuz 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır
 
GÜNDEM:
1-TTA (turizm tesis alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile İlgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi
3- Encümen üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
4-lmar Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
5-Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
6-Kültür ve Turizm Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
7-Çevre, Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
8-Kesin hesap konusunun görüşülmesi
9-Belediye Başkanının senelik çalışma raporu konusunun görüşülmesi
10-Asfalt sathi kaplama yapım işi işçiliği için Ortaca Belediyesi ile protokol yapılması konusunun görüşülmesi
11-Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi konusunun görüşülmesi
12-Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi

Yol Katılım Payı Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlçemiz İskele Mahallesi Atatürk Caddesi I. etap, Bademli Caddesi, Osman Akkaraca Sokak, 135 sokak, 136 sokak, Reşadiye Mahallesi 706 sokak, 707 sokakların imar yol, kaldırım ve kavşaklarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle Belediye Encümeninin 11.03.2020 tarih ve 127 nolu Encümen Kararı ve eki Yol Harcamalarına Katılım Payları listesi ektedir.

Mart 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.03.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

l-TTA(Turizm Tesis Alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi

Akaryakıt Alım İhalesi Sonuç İlanı

 

 

SONUÇ İLANI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DATÇA BELEDİYESİ DATÇA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale kayıt numarası:2019/656836
1- İhalenin
a) Tarihi:08.01.2020
b) Türü:Mal alımı
c) Usulü:Açık
d) Yaklaşık Maliyeti:966.575,00 TRY
2- İhale konusu malın
a) Adı:AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
b) Teslim yeri:Akaryakıt İstasyonu Pompa Başı
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 01.02.2020 tarihinde işe başlanacaktır.
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı:2
b) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı
:2
c) Toplam Teklif Sayısı:1
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı:1
e) Yerli malı teklif eden istekli
lehine fiyat avantajı uygulaması
:Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi:30.01.2020
b) Bedeli:958.350,00 TRY
c) Süresi:01.02.2020 – 31.12.2020
d) Yüklenicisi:KAYALAR GİRİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
e) Yüklenicinin uyruğu:Türkiye
f) Yüklenicinin adresi:REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV. PETROL OFİSİ 160 48900 DATÇA/MUĞLA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Şubat Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1- Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılında yapılacak satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
3- İskele Mahallesi 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1345, 00 m2 park alanının 3 yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
4- Emecik Mahallesi 1247 parselde bulunan işyeri vasıflı binanın 3 yıldan fazla olmak üzer kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
5- Kadastro dışı yerlerin tespit edilmesi için Reşadiye, Kızlan, Karaköy ve Emecik Mahallelerinden 6 kişilik bilirkişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

Ocak 2020 Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-            İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-            Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

3-            Belediye Başkanı Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi

4-            Huzur hakkı ücreti konusunun görüşülmesi

5-            Sözleşmeli personel ücreti konusunun görüşülmesi

6-            Boş kadro değişikliği konusunun görüşülmesi

7-            Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

8-            Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi

9-            Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi

10-         Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusunun görüşülmesi

11-         Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi