HABERLER

Yol Harcamalarına Katılım Payları İlanı

İlçemiz İskele Mahallesi 123/1 Sokak, 261 Sokak, 353 Sokak, 355 Sokak, 357 Sokak, 62 Sokak, 86 Sokak, 93 Sokak, 97 Sokak, Ambarcı Caddesi, Balçıkhisar Sokak, Buxerolles Sokak, Karadağlı Sokak, 93/1 Sokak, Kargı Yolu Caddesi, Rauf Balıkçı Sokakların imar yol, kaldırım ve kavşaklarının yeniden düzenlemesi nedeniyle Belediye Encümeninin 07/08/2019 tarih ve 699 Nolu encümen kararı Yol Harcamalarına Katılım Payları aşağıda verilmiştir.

Yol Katılım Payı Cetveli 2018

Ağustos Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ()6.08.2()19 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi ile İlgili İmar Komisyon raporu konusunun görüşülmesi
2-MaIikIeri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporu konusunun görüşülmesi
3-Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporu konusunun görüşülmesi
4-İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayın Derneği’ne protokol çerçevesinde l yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
5-İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun görüşülmesi
6-Aktarma yapılması konusunun görüşülmesi

Temmuz 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.07.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır .

GÜNDEM:

l-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan

1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

2-AsfaIt Sathi Kaplama Yapım İşinin İşçiliği için protokol yapılması konusunun görüşülmesi.

3-MaIikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği konusunun görüşülmesi.

Haziran Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11.06.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I-Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2-İller Bankasından Kredi Talebi konusunun görüşülmesi.

3-2019 yılı Katı Atık Tarifesi konusunun görüşülmesi.

4-2019 yılı Mavi Kart ve Kayıp Mavi Kart ücreti değişikliği konusunun görüşülmesi.

5-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi konusunun görüşülmesi.

Mayıs 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.05.2019 Salı günü saat 09:30 da

Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

l-İhtisas Komisyonu üye seçimi konusunun görülmesi.

2-Boş Kadro derece değişikliği konusunun görüşülmesi.

3-2018 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

4-Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi.

Kızlanaltı İmar Planları

İlçemiz, Kızlan Mahallesi Kızlanaltı Mevkii’nde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde uygulaması ile ilgili yapılan parselasyon çalışması vatandaşlarımız tarafından incelenmek üzere 29.04.2019 tarihinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askıya asılan parselasyon planı bilgilendirme amaçlıdır.