DUYURULAR

Ekim 2020 Meclis Gündemi

GUNDEM
1- 2021 yılı hazırlık bütçesi konusunun görüşülmesi
2- 2021 yılı tarife ve harçlar konusunun görüşülmesi
3- 2020 GEKA mali destek programına Knidos seramik atölyeleri arkeolojik park
projesinin sunulması konusunun görüşülmesi
4- 2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi

İLAN

İlçemiz Reşadiye Mahallesi, Koru Mevkii, 28 Ada, 8, 17 ve 18 nolu Parsellerin bulunduğu alanda uygulanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/08/2020 tarih, 282 nolu kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilmiştir. Uygulama dosyası Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.

 

Eylül 2020 Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.09.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM

  1. İskele Mahallesi 599 ada 1 parselde bulunan “cep sineması ” vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi
  2. 2020 yılı mali bütçesinin yetersiz bölümlerine ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi
  3. Kredi talebi konu sunun görüşülmesi

Ağustos 2020 Meclis Gündemi

GÜNDEM

1- Kesin hesap ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

2- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3- Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

Temmuz 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır
 
GÜNDEM:
1-TTA (turizm tesis alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile İlgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi
3- Encümen üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
4-lmar Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
5-Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
6-Kültür ve Turizm Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
7-Çevre, Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
8-Kesin hesap konusunun görüşülmesi
9-Belediye Başkanının senelik çalışma raporu konusunun görüşülmesi
10-Asfalt sathi kaplama yapım işi işçiliği için Ortaca Belediyesi ile protokol yapılması konusunun görüşülmesi
11-Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi konusunun görüşülmesi
12-Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi