Etkinlikler

İLAN

İlçemiz Reşadiye Mahallesi, Koru Mevkii, 28 Ada, 8, 17 ve 18 nolu Parsellerin bulunduğu alanda uygulanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/08/2020 tarih, 282 nolu kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilmiştir. Uygulama dosyası Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.

 

Temmuz 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır
 
GÜNDEM:
1-TTA (turizm tesis alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile İlgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi
3- Encümen üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
4-lmar Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
5-Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
6-Kültür ve Turizm Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
7-Çevre, Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
8-Kesin hesap konusunun görüşülmesi
9-Belediye Başkanının senelik çalışma raporu konusunun görüşülmesi
10-Asfalt sathi kaplama yapım işi işçiliği için Ortaca Belediyesi ile protokol yapılması konusunun görüşülmesi
11-Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi konusunun görüşülmesi
12-Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi

Şubat Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1- Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılında yapılacak satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
3- İskele Mahallesi 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1345, 00 m2 park alanının 3 yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
4- Emecik Mahallesi 1247 parselde bulunan işyeri vasıflı binanın 3 yıldan fazla olmak üzer kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
5- Kadastro dışı yerlerin tespit edilmesi için Reşadiye, Kızlan, Karaköy ve Emecik Mahallelerinden 6 kişilik bilirkişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

Ocak 2020 Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-            İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-            Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

3-            Belediye Başkanı Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi

4-            Huzur hakkı ücreti konusunun görüşülmesi

5-            Sözleşmeli personel ücreti konusunun görüşülmesi

6-            Boş kadro değişikliği konusunun görüşülmesi

7-            Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

8-            Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi

9-            Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi

10-         Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusunun görüşülmesi

11-         Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi