Etkinlikler

Temmuz 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır
 
GÜNDEM:
1-TTA (turizm tesis alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile İlgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi
3- Encümen üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
4-lmar Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
5-Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
6-Kültür ve Turizm Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
7-Çevre, Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
8-Kesin hesap konusunun görüşülmesi
9-Belediye Başkanının senelik çalışma raporu konusunun görüşülmesi
10-Asfalt sathi kaplama yapım işi işçiliği için Ortaca Belediyesi ile protokol yapılması konusunun görüşülmesi
11-Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi konusunun görüşülmesi
12-Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi

Şubat Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1- Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılında yapılacak satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
3- İskele Mahallesi 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1345, 00 m2 park alanının 3 yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
4- Emecik Mahallesi 1247 parselde bulunan işyeri vasıflı binanın 3 yıldan fazla olmak üzer kiralanması için süre tespit konusunun görüşülmesi
5- Kadastro dışı yerlerin tespit edilmesi için Reşadiye, Kızlan, Karaköy ve Emecik Mahallelerinden 6 kişilik bilirkişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

Ocak 2020 Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-            İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-            Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

3-            Belediye Başkanı Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi

4-            Huzur hakkı ücreti konusunun görüşülmesi

5-            Sözleşmeli personel ücreti konusunun görüşülmesi

6-            Boş kadro değişikliği konusunun görüşülmesi

7-            Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

8-            Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi

9-            Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi

10-         Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusunun görüşülmesi

11-         Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi

Yeni çevre düzenlemeleri

Şehit Ali Osman Çetiner Cad. kentsel tasarım ve peyzaj 2. etap proje alanımız 890 m² olup yeşil alan miktarı 150 m²dir. Datçanın doğal su kaynaklarının yetersizliğini göz önünde bulundurmak için az su tüketen bitkiler kullanılmıştır. Çim her zaman olduğu gibi yine KULLANILMAMIŞTIR. En derin noktası 0.40 cm derinlikte olan ve devir daim yapan bir adet havuz alanı bulunmaktadır. Havuzun üst kotunda üç boyutlu tasarımlarda görüldüğü üzere bir sembol bulunmaktadır. Bu sembol 6 parça üzerinde bir saati simgelemektedir. Gece-gündüz ve dört mevsimi temsil eden parçaların orta kısmında ki dairesel saat sembolünde akrep ve yelkovan bulunmamaktadır. Bunun yerine Datçalı yazarımız Nihat Akkaraca’nın Datça’da Zaman adlı kitabında yer alan “Datça’da zaman yekparedir. Dün, bugün, yarın yoktur.” Sözü bulunmaktadır. Sembolün üzerinde bir cam bulunmaktadır. Bu camda güneş ve su ile birlikte sene de birkaç dakika gökkuşağı oluşacaktır. Bu da insanın yaşamındaki mutlulukları yansıtmaktadır. Heykelin altından akan su yolu insanın zaman çizgisini, havuz ise sonsuzluğu temsil etmektedir. Alanda 5 adet iki katlı ve 5 adet bir çift kuşun sığabileceği küçük kuş yuvaları bulunmaktadır. Surakarta, 9 taş, Go, Dümen ve Satranç ile Dama olmak üzere toplam 5 adet oyun masası yer almaktadır. Sevgi yolu başlangıcında bulunan köpek dışkı poşeti ünitesi yanına poşet almayı unutan hayvan sever arkadaşlarımız için konulmuştur. Engelsiz tasarım yapılan bu alanda hiçbir şekilde engel teşkil edecek bir obje bulunmamaktadır. Aksine alanda engellere dikkat çekmek amaçlı bir adet engelli sandalyesi bulunmaktadır. Burada bir engel de sen koyma yazacaktır. Ayrıca caddenin tabelası da bu kapsamda özel olarak yaptırılmaktadır.