ASKI İLANI

ASKI İLANI

İlçemiz Emecik Mahallesi, Sarıliman Mevkii, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 1057 ve 1799 parsellerin bulunduğu bölgede uygulanan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 07/04/2022 tarih, 209 Nolu kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilmiştir. Uygulama dosyası Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.