Aralık Olağanüstü Meclis Kararları

 

27.12.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 27.12.2019 Cuma günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı.

           

Gündemin 1.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali stant ücretleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 73 nolu kararı ile Belediye olarak 7-8-9 Şubat 2020 tarihinde “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik kapsamında satış amacıyla kurulacak olan stantların ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde olmasına (Meclis Üyeleri Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla)  oyçokluğu ile karar verildi.

 
 DATÇA BELEDİYESİ BADEM ÇİÇEĞİ

FESTİVALİ 2020 STANT ÜCRETLERİ

 İSKELE MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET2 ADET3 ADET4 ADET
 ATATÜRK CADDESİ STANT₺200,00₺450,00₺750,00₺1.200,00
 CUMHURİYET MEYDANI STANT₺400,00₺1.000,00 
 CUMHURİYET MEYDANI ÇADIR (3mx3m₺4.500,00 
 YEMEK BÖLÜMÜ     (Köfte,sucuk,döner,kokoreç vb.)₺1.000,00 
 
 HIZIRŞAH MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 REŞADİYE  MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 PALAMUTBÜKÜ  MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 Açıklama: Hızırşah, Reşadiye, Palamutbükü’ nde birden çok stant alınmasına müsaade edilmeyecektir. İskele Mahallesi stantlarında birden fazla sayıda stant talep edilmesinin önüne geçmek için kademeli fiyat tarifesi oluşturulmuştur. Uygulamanın amacı stantlardan daha fazla sayıda insanın yararlanmasının sağlanmasıdır.

 

 

Gündemin 2.maddesi olan Aktarma konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali Hizmetler birimimiz tarafından hazırlanan 2019 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri olan,

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 350.000,00-TL

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne 350.000,00-TL aktarılmasına ;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 150.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 07 Menkul mal gayrimenkul hak alımı ve bakım onarım giderleri bölümüne 220.000,00-TL.

46 48 07 31 04 4 3 00 5 04 02 Diğer iç borç faiz gideri bölümüne 40.000,00-TL

46 48 07 31 01 1 2 00 5 05 03 Karamancı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemeler bölümüne 31.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımı bölümüne 48.000,00-TL

46 48 07 41 05 1 0 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 102.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 01 Mamul Mal alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne 591.000,00-TL aktarılmasına;

            Yukarıda yazılı olan bölümler arasında toplamda 941.000,00 TL. tutarında aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis Üyelerinden Can Canbey ve Şinasi Tugay Eser’in mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                               (İzinli)                                                                                  

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

(İzinli)