Aralık 2023 Meclis Gündemi

Aralık 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.12.2023 Salı  günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I-BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II-BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- Belediyemiz adına kayıtlı bulunan İskele Mahallesinde 169 ada 189, 190, 191, 192 ve 193 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesine devredilmesi ile ilgili imar Komisyonu raporunun  görüşülmesi

2-2024 yılı evsel katı atık ücret tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3- Datça’ nın ilk eczacısı olan merhum eczacı Hüseyin ERYILMAZ’ ın isminin ilçemizde bulunan sokak, park, cadde vb. alanlara  verilmesi konusunun görüşülmesi

4- İlçemizde 1938-1953 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Gazi Cazim SERİN’ in isminin İlçemiz Reşadiye Mahallesinde bulunan sokak, park, cadde vb. alanlara  verilmesi konusunun görüşülmesi

5- İlçemiz İskele Mahallesi 221, 222 ve 226 sokak isimlerinin Türk tiyatrosuna büyük katkıları bulunmuş, Ferhan ŞENSOY, Yıldız KENTER  ve Muhsin ERTUĞRUL olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi

6- İlçemiz İskele Mahallesi Kumluk Yolu Sokak adının  ilçemizde  belediye başkanlığı yapmış olan merhum  Erol KARAKULLUKÇU sokak olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi

7-Belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi

8-Datça Mahallesi Köyiçi mevkiinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında krokisinde belirtilen parklardan ihdas edilerek trafo merkezi yapılmak üzere; 1- TL m2 bedel karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllık irtifak hakkı tesis edilmesi konusunun görüşülmesi